جدول محتوا

آمیبیازیس

خلاصه

آمیبیازیس بیماری عفونی ایجادشده بوسیله آغازی بی هوازی به نام انتاموبا هیستولیتیکا می‌باشد. عفونت از راه مدفوعی-دهانی طی مسافرت به مناطق اندمیکی که آب‌های آلوده دارند، منتقل می‌شود. تظاهرات بیماری می‌تواند داخل یا خارج روده‌ای باشد. پس از دوره‌ی نهفتگی یک تا چهار هفته‌ای، علائم مدفوع شل به همراه خون روشن و درد به هنگام اجابت مزاج اتفاق می‌افتد. در آمیبیازیس خارج روده‌ای آبسه‌های آمیبی (اغلب در لوب راست کبد) و درد RUQ ایجاد می‌شود. اقدامات تشخیصی مهم عبارتند از آنالیز مدفوع و سونوگرافی کبد. درمان این بیماری شامل پارامومایسین برای آمیبیازیس روده‌ای و مترونیدازول برای آمیبازیس خارج روده‌ای می‌باشد. آسپیراسیون از طریق سوزن با هدایت سونوگرافی در بیماران دارای آبسه‌های کبدی عارضه دار انجام می‌شود.

اپیدمیولوژی

  • در مناطق گرمسیر و استوایی (مثلاً در مکزیک) شایع است.

اتیولوژی

  • پاتوژن: انتاموبا هیستولیتیکا، یک گونه‌ی آغازی
  • انتقال
    • مدفوعی- دهانی
      • کیست‌های آمیبی داخل مدفوع می‌توانند غذا یا آب آشامیدنی را آلوده کنند.
    • عفونت معمولاً پس از مسافرت به مناطق اندمیک (گرمسیر واستوایی) ایجاد می‌شود.
انتاموبا هیستولیتیکا (تروفوزوئیت)

فوتومیکروگراف نمونه‌ی مدفوع

چندین تروفوزوئیت که اریتروسیت‌ها (دوایر قرمز) را احاطه کرده‌اند دیده می‌شوند. هسته یک کاریوزوم مرکزی (پوشش سفید) دارد و کروماتین (دایره سبز) به صورت یکنواخت در محیط پراکنده شده‌است.

Source: “ID#: 14544“, CDC/ Dr. Mae Melvin; Dr. Greene, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) licensed under Public Domain

کیست انتاموبا هیستولیتیکا

فوتومیکروگراف

یک کیست مدور دارای جسمی کروماتیده و سیاه‌رنگ دیده می‌شود. کیست‌های بالغ معمولاً دارای چهار هسته می‌باشند که در این تصویر فقط سه عدد از این هسته‌ها دیده می‌شود.

Source: “ID# 22392“, CDC/ Dr. Healy, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta,USA licensed under Public Domain

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد