جدول محتوا

اصطلاحات آناتومی

موقعیت آناتومیکی استاندارد

یک موقعیت آناتومیک استاندارد، شرایطی است که در آن شخص به حالت صاف ایستاده، دست‌هایش را در دوطرف بدن قرار داده و صورت و کف دست‌هایش به صورت مستقیم و روبه‌رو هستند.

اصطلاحات موقعیت‌های استاندارد

راست/چپ

 • مربوط به سمت راست و چپ بیمار
 • گاهی اوقات از dexter و sinster به عنوان جایگزین برای راست و چپ استفاده می‌شود (مثلاً اُکولوس دکستر یعنی چشم راست)

قدام (anterior)

 • قسمت پیشین یا قدامی بدن

خلف (posterior)

 • پشت بدن

شکمی (ventral)

 • قسمت قدامی رویان پیش از چرخش اندامی
 • در انسان‌ها همان قدام (anterior) است.

پشتی (dorsal)

 • قسمت خلفی جنین پیش از چرخش اندامی
 • در انسان‌ها همان خلف (posterioe) است.

فوقانی (superior)

 • بالای نقطه‌ی مرجع

تحتانی (inferior)

 • پایین نقطه‌ی مرجع

جمجه‌ای (cranial)

 • به سمت جمجمه

دمی (caudal)

 • به سمت کوکسیکس (استخوان لگنچه)

نزدیک (proximal)

 • به سمت نقطه‌ی مرجع یا تنه

دور (distal)

 • دور ار نقطه‌ی مرجع یا تنه

سطحی (superficial)

 • به سمت سطح بدن

عمقی (deep)

 • دور از سطح بدن

داخلی (medial)

 • به سمت خط میانی

جانبی (lateral)

 • دوز از خط میانی

خوابیده به شکم (prone)

 • موقعیت افقی که در آن سطح قدامی رو به پایین است.

خوابیده به پشت (supine)

 • موقعیت افقی که در آن سطح قدامی رو به بالا است.

اصطلاحات آناتومیکی جمجه‌ای

اصطلاحات آناتومیک جمجمه‌ای (cranial)

روسترال (oral)

 • به سمت نوک بینی/ دهان از یک نقطه‌ی مرجع خلفی‌تر

اُکسیپیتال

 • به سمت استخوان اُکسیپیتال (پس سری) از یک نقطه‌ی مرجع قدامی‌تر

نازال

 • به سمت خط وسط جمجمه

تمپورال

 • به سمت استخوان تمپورال (گیجگاهی) از یک نقطه‌ی میانی‌تر
اصطلاحات آناتومیکی مربوط به محل و جهت کرانیال

در جمجه‌ی انسان، اصطلاحات آناتومیک موقعیت و جهت از اصطلاحاتی که برای تنه استفاده می‌شوند متفاوت است. اصطلاحات “ventral” (شکمی) و “dorsal” (پشتی) برای تنه استفاده می‌شوند، اما برای جمجه دو اصطلاح “rostral/oral” از کلمه‌ی لاتین به سمت منقار/ دهان و “occipital/abora” از کلمه‌ی لاتین به سمت استخوان پس‌سری/ دور از دهان، بکار می‌روند. و به جای اصطلاحات “medial” (از کلمه‌ی لاتین به سمت وسط) و “lateral” (از کلمه‌ی لاتین به سمت کناره)، اصطلاحات “nasal” (به سمت بینی) و “temporal” (به سمت استخوان تمپورال) استفاده می‌شوند.

© AMBOSS

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد