جدول محتوا

بیماران بدون طحال

خلاصه

طحال جزو سیستم رتیکولواندتلیال می‌باشد که مسئول حذف اریتروسیت‌های آسیب دیده و اپسونیزاسیون ارگانیسم‌های کپسول دار از جریان خون می‌باشد. آسپلنیا (نداشتن طحال) به دو صورت آناتومیک (جراحی الکتیو یا اورژانسی) و عملکردی (بیماری زمینه‌ای) ایجاد می‌شود. در اسمیر خون محیطی بیماران بدون طحال، اجسام هووِل-ژولی دیده می‌شود، همچنین نوتروفیلی و ترومبوسیتوز نیز از تظاهرات آن می‌باشد. سپس در بیماران بدون طحال پیش آگهی ضعیفی دارد. واکسیناسیون علیه ارگانیسم‌های کپسول‌دار (هموفیلوس آنفلوانزا، مننگوکوک، پنوموکوک) و شروع درمان تجربی آنتی بیوتیکی (درمان تب) اقدامات حیاتی برای بیمار می‌باشد.

اتیولوژی

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد