جدول محتوا

اتوآنتی بادی‌ها در بیماری‌های روماتوئیدی

خلاصه

آنتی‌بادی خونی، نقش مهمی در تشخیص بیماری‌های روماتیسمی دارد. بسیاری از این آنتی‌بادی‌ها را می‌توان به آنتی بادی علیه آنتی ژن‌های هسته‌ای (ANA) و آنتی بادی علیه آنتی ژن‌های سیتوپلاسمی (ANCA)  تفکیک کرد. اگرچه هر دو این آنتی بادی‌ها در بسیاری از بیماری‌های خود ایمنی قابل تشخیص هستند؛ افزایش آنتی‌بادی‌های ANA در بیماری‌های بافت همبند و ANCAهای بالا برای واسکولیت معمول است؛ برای مثال با تشخیص anti-dsDNA در لوپوس اریتماتوی سیستمیک یا c-ANCA در گرانولوماتوز همراه با پلی‌آنژئیت، می‌توان درمان مؤثرتر و با عوارض کمتری را در دستور کار قرار داد.

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد