جدول محتوا

مروری بر آریتمی‌های قلبی

خلاصه

آریتمی‌­های قلبی در واقع ‌آهنگ‌­های قلبیِ افزایش یافته، کاهش یافته یا نامنظم هستند که به علت اختلالات موجود در تحریکات الکتریکیِ میوکارد به وجود می‌­آیند. برادی‌­آریتمی­‌ها شامل اختلال عملکرد گره سینوسی و بلاک دهلیزی-بطنی می‌­باشد و با آهنگ ضربان قلب < 60 عدد در دقیقه مشخص می­‌شوند. تاکی‌­آریتمی‌­ها (آهنگ ضربان > 100 عدد در دقیقه) به دو دسته‌­ی آریتمی­‌های فوق بطنی یا آریتمی‌­های بطنی تقسیم می­‌شوند. آریتمی‌­های فوق بطنی از بافت هدایتی بین گره سینوسی-دهلیزی و گره دهلیزی-بطنی منشأ می­‌گیرند. آریتمی­‌های بطنی نیز از قسمت‌های هدایتی پایین‌تر از گرهِ دهلیزی-بطنی و از سطح بطنی منشأ می­‌گیرند. این مقاله خلاصه‌­ای از آریتمی‌­های قلبی بر اساس آهنگ ضربان قلب و محل منشأ گرفتن آن­‌ها می­‌باشد. برای جزئیاتِ هر یک از آریتمی‌­ها به مقالات مربوطه مراجعه کنید. برای آگاهی از درمان آریتمی­‌ها نیز به مقاله‌ی داروهای ضدآریتمی مراجعه کنید.

طبقه‌بندی

برادی‌­آریتمی­‌ها

 • تعریف: آهنگ ضربان قلبی < 60 در دقیقه💬
 • انواع: قسمت پایین را ببینید.

تاکی­‌آریتمی­‌ها

 • تعریف: آهنگ ضربان قلب > 100 در دقیقه

آریتمی‌­های فوق بطنی

 • تعریف: آریتمی­‌هایی که از گره سینوسی دهلیزی، میوکارد دهلیزی یا گره دهلیزی بطنی منشأ می­‌گیرند (کامپلکس­‌های QRS منظم).

آریتمی‌­های بطنی

 • تعریف: آریتمی‌­های که از پایین گره دهلیزی بطنی منشأ می­‌گیرند (با کامپلکس QRS پهن).

برادی‌آریتمی‌ها

انواع برادی­‌آریتمیعلل و مکانیسمیافته‌­های اصلی در ECG
منشأ دهلیزی
آریتمی سینوسیِ تنفسی
 • فیزیولوژیک؛ خصوصاً در جوانان💬
 • تغییرات حداقلی در فاصله­‌ی RR هنگام تنفس: کاهش (در دم) و افزایش (در بازدم)
برادی‌­کاردی سینوسی
 • فیزیولوژیک؛ خصوصاً در ورزشکاران
 • اختلال عملکرد گره سینوسی
 • داروها: بتابلاکرها، بلاک­‌کننده‌­های کانال کلسیمی
 • ریت < 60 در دقیقه
 • موج P نرمال قبل از هر کمپلکس QRS
ایست سینوسی💬
 • عدم وجود موج P به صورت گذرا (sinus pause) یا کامل (sinus arrest)💬
 • اغلب همراه با یک ریتم فرار (با منشأهای متفاوت)
سندرم تاکی‌کاردی-برادی‌کاردی
 • هدایت و تولید ایمپالس فوق بطنی غیرطبیعی
 • تاکی­‌آریتمی و برادی‌­آریتمی متناوب
منشأ گره دهلیزی بطنی
بلاک دهلیزیبلاک درجه اول
 • پاسخ فیزیولوژیک
 • افزایش تون واگ
 • داروها: بتابلاکرها، بلاک‌­کننده‌­های کانال کلسیمی
 • فاصله PR طولانی‌تر از 200ms
بلاک درجه دوم
 • داروها: دیگوکسین، بتابلاکرها، بلاک کننده‌­ی کانال کلسیمی
 • افزایش تون واگ
 • بیماری هدایتیِ سینوسی دهلیزی
 • انفارکتوس کرونری راست
 • موبیتز I/ ونکه­‌باخ: افزایش پیشرونده­‌ی فاصله PR تا این‌که یک ضربان بیافتد.💬
 • موبیتز II/ موبیتز: ضربانات از بین رفته یا نامنظم💬
بلاک درجه سوم
 • بلاک کامل: نبود ارتباط بین دهلیز و بطن💬
 • جداشدگی دهلیز و بطن (AV dissociation): نبود ارتباط بین موج P و کامپلکس‌های QRS
برادی‌کاردی

ECG (سرعت نوار: 25mm/s)

ریتم سینوسی منظم با آهنگ ضربان قلب 37 در دقیقه

فاصله‌ی PR طبیعی (تقریباً 160ms)، QRS طبیعی (تقریباً 110ms)، فصله‌ی QT طبیعی (تقریباً 480ms و QTC=380ms)

مورفولوژی‌ یا شکل ظاهری موج P، کامپلکس QRS و موج T فیزیولوژیک می‌باشد. به امواج U توجه کنید (بعد از امواج T شکل گرفته‌اند)

هیچ نشانه‌ای از ایسکمی نداریم.

تشخیص: برادی کاردی سینوسی

سندرم تاکی‌کاردی sick sinus

ECG دارای 12-لید (سرعت نوار: 25mm/s)

آهنگ ضربان اولیه‌ی حدود 110 ضربان در دقیقه همراه با نبود مواج P و داشتن فواصل نامنظم RR. یک ایست به مدت حدوداً 6.6s داریم که به دنبال آن، ریتم سینوسی نرمال با آهنگ تقریبی 75 ضربان در دقیقه، مجدداً برقرار می‌شود.

این یافته‌ها نشانگر وجود یک تاکی‌کاردی فوق بطنی به دنبال سندرم sick sinus می‌باشند.

بلاک دهلیزی-بطنی درجه یک

بالا: ECG  نرمال (سرعت نوار 50mm/s). پایین: فاصله‌ی PR > 200ms. شکل کامپلکس QRS نرمال. هیچ نشانه‌ای دال بر وجود ناهنجاری‌های رپولاریزاسیونی نداریم.

بلاک AV درجه یک و RBBB ناکامل در ECG

ECG دارای 12-لید (سرعت نوار 50mm/s)

ریتم سینوسی همراه با آهنگ ضربان قلب حدود 70 ضربان در دقیقه.

محور نرمال؛ فاصله‌‌ی PQ حدوداً 220ms یا > 0.2s که نشانگر وجود بلاک دهلیزی-بطنی درجه یک است؛ شکل ‘RSR نشان‌دهنده‌ی بلاک ناکامل شاخه‌ی راست در لیدهای V1 و V2 و کامپلکس QRS حدوداً 0.11s.

بلاک دهلیزی-بطنی درجه یک

ECG 12-لیدی (سرعت نوار: 25mm/s)

ریتم سینوسی با آهنگ ضربان قلب حدود 75 در دقیقه. انحراف تقریبی محور به راست (در لید I می‌توان گفت R ≈ S و در لید aVF داریم R>S). طولانی شدن فاصله‌یPR (280ms)؛ شاخص Sokolow-Lyon نسبتاً مثبت برای هایپرتروفی بطن چپ (3.2mV)؛ منفی شدن موج T پیش از رسیدن به انتهای خودش در لیدهای II، III و aVF.

بلاک دهلیزی-بطنی درجه دو

ECG نشان‌دهنده‌ی بلاک AV (سرعت نوار: 50mm/s)

امواج P منظم با فرکانس 85 موج در دقیقه، در تمامی ترسیم‌ها.

بالا: بلاک AV درجع دو (موبیتز یا ونکه باخ I). طویل شدن پیش‌رونده‌ی فاصله‌ی PR همراه با بلاک کامپلکس QRS به دنبال موج P چهارم. آهنگ ضربان بطنی حدود 74 در دقیقه.

میانی: بلاک AV درجه دو (موبیتز II). فاصله‌ی PR ثابت است، اما از هر دو موج، فقط یکی به بطن می‌رسد و می‌تواند منجر به شکل‌گیری کامپلکس QRS شود (بلاک 2:1). آهنگ ضربان بطنی تقریباً 42 ضربان در دقیقه است.

پایین: بلاک AV درجه دو (موبیتز II). فاصله‌ی PR ثابت است، اما از هر 3 موج P، فقط یکی به بطن می‌رسد و می‌تواند منجر به شکل‌گیری کامپلکس QRS شود (بلاک 3:1). آهنگ ضربان بطنی تقریباً 28 ضربان در دقیقه است.

بلاک AV درجه دو (موبیتز یا ونکه‌باخ I)

نوار ECG (سرعت نوار 25mm/s)

امواج منظم P دارای فرکانس 75-80 ضربان در دقیقه. فاصله‌ی PR به آرامی افزایش می‌یابد و بعد از موج P چهارم، کامپلکس QRSی نداریم. کامپلکس‌های QRS مورفولوژی یا شکل ظاهری نرمالی دارند اما به صورت نامنظم شکل می‌گیرند (فرکانس این امواج تقریباً 65 در دقیقه است).

تشخیص: بلاک دهلیزی-بطنی درجه دو (موبیتز یا ونکه‌باخ I)

بلاک دهلیزی-بطنی درجه سه

ECG نشانگر بلاک AV (سرعت نوار: 50mm/s)

بالا: ECG نرمال با آهنگ ضربان قلب حدود 90 در دقیقه

میانی: بلاک AV درجه سه همراه با ریتم فرار بطنی (محل تولید پالس در گره AV) و آهنگ حدود 50 ضربان در دقیقه. کامپلکس‌های QRS باریک هستند اما در بین دوحد نرمال قرار دارند.

پایین: بلاک AV درجه سه همراه با ریتم فرار بطنی (محل تولید ایمپالس، دسته‌ی هیس یا شاخه‌های چپ یا راست) و آهنگ ضربان حدود 27 در دقیقه. کامپلکس‌های QRS پهن شده‌اند و شبیه بلاک شاخه‌ای به نظر می‌رسند.

در هر دو نوع بلاک AV درجه سه، امواج P با آهنگی منظم و حدود 90 در دقیقه شکل می‌گیرند (یعنی همان آهنگ ضربان گره سینوسی-دهلیزی). اگرچه، شکل‌گیری کامپلکس‌های QRS بر اساس محل تولید ایمپالس ناهنجار تنظیم می‌شود.

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد