جدول محتوا

قشر مغزی، مننژ، گانگلیون قاعده‌ای و سیستم بطنی

خلاصه

مُخ یا سربروم (تلانسفالون) بزرگترین بخش مغز است که از قشر مغز و ساختارهای زیرقشری (مانند گانگلیون قاعده‌ای و هیپوکامپ) تشکیل شده است. شیار طولی مغز را به دو نیم‌کره تقسیم می‌کند. قشر مغز لایه‌ی بیرونی-فوقانی مغز دارای ظاهر پیچ و تاب خورده (ناشی از ژیروس‌ها و شیارها) را تشکیل داده است. شیارها قشر مغز را به لوب‌های فرونتال، تمپورال، پریتال و اُکسیپیتال تقسیم می‌کنند. مُخ اصلی‌ترین ساختار در فرایندهای ادراک، زبان و هماهنگی می‌باشد. گانگلیون قاعده‌ای زیر قشر مغز قرار داشته و در کنترل حرکات بدن نقش مهمی دارد. هرکدام نیم‌کره‌های مغز حاوی یکی بطن‌های جانبی هستند و بطن‌های سوم و چهارم کوچک‌تر نیز به ترتیب بین دو تالاموس در دیانسفالون و بین قنات مغزی و مخچه قرار دارند. چهار بطن مغزی سیستمی به‌هم متصل را به وجود می‌آورند که مایع مغزی-نخاعی را می‌سازند و به جریان در می‌آورند؛ مایعی که در حذف مواد زائد مغز و حرکت آسانتر مغز داخل جمجمه نقش مهمی را ایفا می‌کند. مننژ نیز از سه لایه محافظتی غشایی که سیستم عصبی مرکزی (یعنی مغز و نخاع) را دربر می‌گیرد، تشکیل شده است.

قشر مغز

نگاه کلی

 • قشر مغز (مُخ) ظاهری پر پیچ و خم دارد که در نتیجه‌ی شبکه‌ای از جیروس‌ها (برجستگی‌های مدور واقع روی سطح قشر مغز) و شیارها (فرورفتگی‌های جداکننده جیروس‌ها) بوجود آمده است.
 • شیار طولی مغز را به دو نیم‌کره چپ و راست تقسیم می‌کند.
 • شیارهای عمقی دیگر نیز هر نیم‌کره را به لوب‌های فرونتال، تمپورال، پریتال و اُکسیپیتال دسته‌بندی می‌کنند.
 • شیارهای اصلی
  • شیار مرکزی (شیار رولاندو): لوب‌های فرونتال و پریتال را از هم جدا می‌کند
  • شیار جانبی (شیار سیلوین): در قدام، جداکننده لوب‌های فرونتال و تمپورال و در خلف، جداکننده لوب‌های پریتال و تمپورال
  • شیار تک (سینگولیت): جیروس تک (سینگولیت) را از لوب‌های فرونتال و پریتال جدا می‌کند.
  • شیار پریتو-اکسیپیتال: جداکننده لوب‌های پریتال و اُکسیپیتال
  • شیار کالکارین: لوب اُکسیپیتال را بصورت افقی به جیروس‌های کونئوس (فوقانی) و لینگوال (تحتانی) تقسیم می‌کند.

منظر جانبی از لوب‌های مغزی

تصویر1، منظر جانبی از لوب‌های مغزی:

 • 4 لوبِ هرکدام از نیم‌کره‌ها توسط 3 شیار اصلی از هم جدا می‌شوند:
  • شیار مرکزی لوب فرونتال را از لوب پریتال جدا می‌کند.
  • شیار جانبی لوب تمپورال را از لوب فرونتال و لوب پریتال جدا می‌کند.
  • شیار پریتو-اُکسیپیتال نیز لوب پریتال را از لوب اُکسیپیتال جدا می‌کند.

منظر قاعده‌ای مغز

تصویر 2، منظر قاعده‌ای مغز


قشر مغز

تصویر 3: قشر مغز


آناتومی مغز: اصطلاحات مربوط به جهت‌دهی

تصویر 4، آناتومی مغز، اصطلاحات مربوط به جهت‌دهی:

 • برش‌های ساژیتال مغز که نشان‌گر اصطلاحات صحیح وابسته به موقعیت داخل مغز یا ساقه مغز است.
 • تفاوت در اصطلاحات بین دو ساختار بدلیل شکل‌گیری خمی در دروان جنینی بین دیانسفالون و ساقه مغز رخ می‌دهد.

لوب فرونتال

نگاه کلی به لوب فرونتال

ناحیه

موقعیت

اعمال حرکتی و شناختی

اثر درگیری

قشر حرکتی اولیه (ناحیه برودمن 4)

 • جیروس پیش‌مرکزی روی لوب فرونتال
 • آغاز حرکات ارادی
 • شکل‌دهی آکسون‌هایی که مسیر کورتیکواسپاینال  را می‌سازند
 • نواحی کورتیکال مسئول پردازش اعمال حرکتی نواحی مختلف بدن هستند و می‌توان به صورت آدمک حرکتی آن را نقشه‌دهی کرد
  • بخش‌های مختلف بدن بر اساس سایز نشان داده شده و درجه عصب‌گیری مشخص شده‌اند (مثلاً دست بزرگتر از پا نشان داده شده است)
  • از ناحیه میانی به خارجی به صورت زیر قرار گرفته‌اند: انگشتان شست پا، قوزک پا، زانو، لگن، تنه، شانه، آرنج، مچ دست، دست، انگشت کوچک تا شست، چشم، حرکات صورت، دهان، چانه، زبان و عمل بلع
  • قشر حسی اولیه نیز به همین شکل گسترش یافته که به آن آدمک حسی می‌گوییم
 • اختلال نورونی حرکتی فوقانی (upper motor neuron) سمت مقابل (مثلاً فلج حرکتی سمت مقابل آسیب)
 • آسیب‌های وارده به لوبول اطراف‌مرکزی (پاراسنترال) می‌توان منجر به بی‌اختیاری اداری شود.

قشر پیش‌حرکتی (ناحیه برودمن 6)

 • در قدام جیروس پیش‌مرکزی روی لوب فرونتال
 • نقش در ساخت مسیر قشری-نخاعی
 • کمک به کنترل عضلات محوری و پروگزیمال
 • اطلاع‌رسانی به قشر حرکتی اولیه پیش از آغاز انجام حرکات بدن
 • آپراکسی

میدان بینایی فرونتال (ناحیه برودمن 8)

 • بخش خلفی جیروس میانی فرونتال
 • کنترل حرکات ارادی چشم (حرکات ارتعاشی چشم)
 • تحریک این ناحیه منجر به انحراف چشم به سمت مقابل می‌شود.
 • انحراف چشمی یک‌طرفه گذرا

قشر پیش‌فرونتال (ناحیه همراهی پیش‌فرونتال)

 • متصل به هسته میانی-پشتی تالاموس
 • اعمال شناختی بالاتر (مثلاً هدف‌گذاری و تصمیم‌گیری)
 • حافظه کوتاه مدت
 • تمرکز
 • حاوی نواحی برودمن 8-14، 24، 25، 32 و 45-47
 • سندرم لوب فرونتال، دمانس فرونتوتمپورال
  • تغییرات شخصیتی
   • خشونت زیاد
   • برداشتن مهار از روی اعمال اجتماعی و جنسی
  • ترمور (رعشه)
  • دیستونی

ناحیه بروکا (نواحی برودمن 44 و 45)

 • بخش خلفی جیروس فرونتال تحتانی (نیم‌کره غالب)
 • ناحیه مسئول پردازش کلام
 • متصل به ناحیه ورنیکه از راه فاسیکول‌های قوسی
 • آفازی بروکا
  • حرف زدن غیر روان، بریده بریده و نادرست
  • درک گفتار دیگران اختلالی پیدا نمی‌کند

آدمک حرکتی

تصویر 6، آدمک حرکتی: آدمک حرکتی یک نقشه از قشر حرکتی اولیه (واقع در جیروس پیش‌مرکزی لوب‌های فرونتال) است که نشان می‌دهد کدام نواحی برون‌ده حرکتی کدام بخش از بدن را بر عهده دارند. نمایش بهم‌ ریخته و غیرمتعارف این آدمک و سایزهای مختلف اندام‌ها نشانگر میزان برون‌ده عصبی فرستاده شده به بخش موردنظر است. به همین خاطر از آنجایی که نواحی زبان، صورت و دست‌ها بیشترین نورون‌های حرکتی را دریافت می‌کنند، بسیار بزرگتر از نواحی تنه و اندام‌های تحتانی نشان داده شده‌اند.


لوب پریتال

نگاه کلی به لوب پریتال

ناحیه

موقعیت

ویژگی‌ها (اعمال حسی)

اثر درگیری

قشر سوماتوسنسوری اولیه

 • جیروس پست‌سنترال (لوب‌های پریتال)
 • دریافت اطلاعات از هسته‌های شکمی خلفی تالاموس
 • مشارکت در ساخت مسیر قشری-نخاعی
 • نواحی قشری دریافت‌کننده اطلاعات حسی از بخش‌های مختلف بدن را می‌توان با آدمک حسی نمایش داد
 • از دست رفتن حس سمت مقابل

قشر سوماتوسنسوری همراه

 • لوبول پریتال فوقانی و جیروس فوق‌مارژینال
 • کامل کردن اطلاعات حسی مربوط به لمس برای شناسایی الگوها
 • آستروگنوزیس سمت مقابل (ناتوانی در شناسایی اجسام فقط با لمس آن‌ها)
 • آستاتوگنوزیس سمت مقابل (ناتوانی در شناسایی موقعیت بخش‌های مختلف بدن خود فرد)
 • آپراکسی (ناتوانی در انجام حرکات هماهنگ، هدف‌دار و/ یا یادگرفته شده هنگامی که از بیمار درخواست می‌شود آن‌ها را انجام دهد، هرچند که مفهوم درخواست را کامل بفهمد)
  • شایعترین نوع: آپراکسی صورت (ناتوانی در هماهنگی و انجام حرکات صورت مانند سوت زدن یا چشمک زدن)
 • آفازی هدایتی (مثلاً ناتوانی در تکرار دستورات گفتاری)
  • بدلیل آسیب به فاسیکول قوسی (یک باندل ماده سفید متصل‌کننده لوب‌های فرونتال، پریتال و تمپورال که نقش مهمی در پردازش زبان دارد)

قشر همراه بینایی

 • جیروس انگولار
 • کامل کردن اطلاعات حسی بینایی برای شناسایی الگو
 • آسیب به نیم‌کره غالب: سندرم Gerstmann
  • ناتوانی در شناسایی راست یا چپ
  • آگنوزی انگشتی (ناتوانی در افتراق یا شناسایی انگشتان خود فرد یا انگشتان دیگران)
  • آگرافی (ناتوانی در نوشتن افکار)
  • دیس‌کالکولا (ناتوانی در انجام محاسبات ریاضی)
 • آسیب یک‌طرفه به نیم‌کره غیرغالب: سندرم بی‌توجهی (neglect) نیمه بدن

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد