جدول محتوا

آناتومی دیواره قفسه سینه

خلاصه

دیواره قفسه سینه ساختاری است که ارگان‌های حیاتی داخل حفره سینه را احاطه کرده و از پوست، چربی، عضلات و استخوان (قفسه دنده‌ای) تشکیل شده است. علاوه بر این در تنفس کمک می‌کند و کمربند شانه و بازوها را در حین حرکت تثبیت می‌کند. نشانه‌های تشریحی که نقش مهمی در معاینه بالینی و جراحی قفسه سینه ایفا می‌کنند عبارتند از: خط میداسترنال، خط میدکلاویکولار و خط میدآگزیلاری. قفسه سینه از جناغ و دوازده جفت دنده با غضروفهای دنده‌ای خود تشکیل شده است که از مهره‌های 1 تا 12 توراسیک در پشت لنگر انداخته‌اند. ماهیچه‌هایی که دیواره قفسه سینه را تشکیل می‌دهند شامل عضلات خارجی، داخلی و داخلی ترین عضلات بین دنده‌ای، عضلات زیردنده‌ای و عضلات عرضی قفسه سینه هستند که همگی توسط اعصاب بین دنده‌ای عصب دهی می‌شوند. این عضلات در هنگام دم و بازدم در حرکت قفسه سینه نقش دارند. همچنین ماهیچه‌هایی وجود دارند که به دیواره قفسه سینه متصل می‌شوند اما ذاتاً بخشی از آن نیستند (مانند پکتورالیس ماژور، سراتوس قدامی، لاتیسیموس دورسی) که به تنفس و حرکت اندام فوقانی کمک می‌کنند. باندل عصبی- عروقی (شریان بین دنده‌ای، ورید و عصب) در امتداد سطح تحتانی دنده در داخل شیار دنده‌ای قرار دارد. بنابراین برای جلوگیری از آسیب اعصاب و عروق بین دنده‌ای در حین جراحی، لوله‌های قفسه سینه نزدیک به حاشیه بالایی دنده تعبیه می‌شوند. بیماری‌هایی که دیواره قفسه سینه را تحت تاثیر قرار می‌دهد شامل کوستوکندریت، پکتوس اکسکاواتوم وTOS  (سندرم خروجی قفسه سینه) است.

نگاه کلی

دیواره قفسه سینه از پوست قفسه سینه، چربی، عضلات و اسکلت تشکیل شده است.

 • عملکردهای مهم:
  • حفاظت از ارگان‌های قفسه سینه
  • تثبیت کمربندهای شانه‌ای
  • انبساط و انقباض دینامیک در طول تنفس (دینامیک دیواره قفسه سینه)
 • خطوط نشانه:
  • قدام قفسه سینه:
   • خط میداسترنال (خط میانی جناغ)
   • خطوط آگزیلاری قدامی
   • خطوط میدکلاویکولار (خط میانی ترقوه):
  • خلف قفسه سینه:
   • خط ورتبرال (مهره‌ای)
   • خطوط میداسکاپولار (خط میانی کتف)
  • آگزیلا:
   • خط اگزیلاری قدامی
   • خطوط میدآگزیلاری
   • خط آگزیلاری خلفی
  • باندل‌های عصبی- عروقی:
   • هر باندل از یک ورید بین دنده‌ای (بالاترترین)، شریان بین دنده‌ای و عصب بین دنده‌ای (پایین ترین) تشکیل شده است.
   • آن‌ها در امتداد شیار دنده‌ای در مرز تحتانی هر دنده حرکت می‌کنند.

خطوط عمودی برای نشان‌دادن آناتومی نقشه‌ای توراکس

تصویر 1، خطوط عمودی برای نشان‌دادن آناتومی نقشه‌ای توراکس

فضای بین‌دنده‌ای

تصویر 2، فضای بین‌دنده‌ای: تصویر شماتیک شریان بین‌دنده‌ای، ورید و عصب داخل شیار دنده‌ای. با توجه به این که مسیر این ساختارها در امتداد لبه‌ی تحتانی دنده‌ها است، مداخلات پزشکی، مانند تعبیه‌ی چست تیوب، همواره باید در لبه‌ی فوقانی دنده انجام شود.

نکته: زیر هر دنده یک VAN پارک می‌کند: ورید، شریان، عصب (باندل‌های بین دنده‌ای از بالا به پایین).

نکته: لوله‌های قفسه سینه در امتداد حاشیه بالایی دنده تعبیه می‌شوند تا از آسیب اعصاب و عروق بین دنده‌ای که در امتداد حاشیه تحتانی قرار دارند جلوگیری شود.

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد