جدول محتوا

سرطان مری

خلاصه

منظور از سرطان مری در اغلب موارد آدنوکارسینوم و کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) می‌باشد. آدنوکارسینوم در جوامع پیشرفته شیوع بیشتری دارد، درحالی که کارسینوم سلول سنگفرشی درجوامع درحال توسعه شایعتر است. آدنوکارسینوم دراغلب موارد در ارتباط با پاتولوژی مری بارت (آسیب یک سوم تحتانی مری درنتیجه رفلاکس اسیدمعده به مری یا GERD) ایجاد می‌شود. سایر ریسک فاکتورهای آن شامل چاقی و سیگارکشیدن است. کارسینوم سلول سنگفرشی در اغلب موارد در دو سوم فوقانی مری ایجاد می‌شود. از ریسک فاکتورهای آن می‌توان به مصرف سیگار، الکل، مصرف کم غذاهای فیبردار و قرار گرفتن در معرض نیتروزآمین‌ها (غذاهای دودی شده، گرم کردن چندین باره‌ی غذاها) نام برد. سرطان‌های مری در مراحل اولیه اغلب بی‌علامت می‌باشند. اولین علامت آن‌ها دیس‌فاژی یا مشکل در بلع غذا است. کاهش وزن، خشن‌شدن صدا و هماتمز (استفراغ خون روشن) درمراحل بعدی ممکن است دیده شوند. اندوسکوپی اولین تست تشخیصی سرطان مری است که امکان مشاهده مستقیم توده و نمونه‌برداری از آن را برای پزشک فراهم می‌کند. جراحی برداشتن تومور می‌تواند برای تومورهای موضعی، درمان قطعی باشد، اما فقط 40% بیماران از این کار سود می‌برند، درسایر بیماران به دلیل وجود متاستازهای دوردست تنها می‌توان از شیمی درمانی و رادیوتراپی به عنوان درمان تسکینی فقط برای افزایش کیفیت زندگی مدت باقیمانده استفاده کرد.

اپیدمیولوژی

 • جنسیت: زن < مرد (3:1)
 • سن شیوع: دهه‌ی شش و هفت زندگی
 • آدنوکارسینوم شایعترین کنسرمری در آمریکا است.
 • SCC مری (سرطان سلول سنگفرشی)، شایعترین نوع سرطان مری در جهان است.

اتیولوژی

آدنوکارسینوم:
 • ریسک فاکتورها:
  • GERD (رفلاکس معده به مری): مری بارت
  • چاقی
  • سیگار
  • آشالازی (عدم شل شدن اسفنکترتحتانی مری)
 • آناتومی تومور: یک سوم تحتانی مری
کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC):
 • ریسک فاکتورها:
 • آناتومی تومور: دوسوم فوقانی مری
مری Barrett

مقایسه غشای مخاطی دیستال مری با یکی از افراد مبتلا به متاپلازی بارت: در ازوفاژیت ناشی از ریفلاکس، اسید معده به اپیتلیوم چند لایه سنگفرشی مری دیستال آسیب می‌زند، که سپس با اپیتلیوم استوانه‌ای و سلول‌های گابلت (Goblet) جایگزین می‌شود.

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد