جدول محتوا

مری

خلاصه

مری لوله‌ای عضلانی است که از foregut نشأت گرفته و غذا و آب را از حلق دهانی (oropharynx) تا معده، هدایت می‌کند. مری از راه هیاتوس مری که هم‌سطح با مهره دهم توراسیک (T10) است، از دیافراگم می‌گذرد. این ارگان یک اسفنکتر فوقانی، که مانع از ورود هوا می‌شود، و یک اسفنکتر تحتانی، که از رفلاکس اسید معده جلوگیری می‌کند، دارد. غذا از راه حرکات دودی (پریستالتیس) عضلات مری جابه‌جا می‌شود. خونرسانی مری توسط شاخه‌های مروی شریان تیروئید تحتانی، آئورت توراسیک و شریان‌های گاستریک چپ، تأمین می‌شود. خون وریدی مری از راه وریدهای آزیگوس و همی‌آزیگوس وارد گردش خون سیستمیک شده و از راه وریدهای گاستریک چپ به گردش خون پورت می‌ریزد. هایپرتنشن پورت می‌تواند منجر به ایجاد واریس‌های مری مربوط به عروق گاستریک چپ شود. دیواره‌ی مری از چهار لایه‌ی هم‌مرکز تشکیل شده که عبارتند از: مخاط، زیرمخاط، لایه‌ی عضلانی و ادونتیس. مخاط این ارگان توسط اپی‌تلیوم سنگفرشی چندلایه‌ی غیرکراتینی که در محل اتصال مری به معده (gastroesophageal junction) تبدیل به اپی‌تلیوم استوانه‌ای می‌شود، تشکیل شده است. در بیماری رفلاکس معده به مری (GERD)، قرارگیری مزمن مری در برابر اسید معده منجر به متاپلازی اپی‌تلیوم سنگفرشی تحتانی مری به اپی‌تلیوم استوانه‌ای معدی می‌شود (بیماری مری بارت). از بیماری‌های مهم دیگر مری می‌توان تنگی مری، آترزی مری و سرطان مری را نام برد.

آناتومی ماکروسکوپی

نگاه کلی

 • مری لوله‌ای است که حلق (در سطح مهره C6) را به معده (در سطح مهره T11) وصل می‌کند.
 • طول: ∼25cm
 • واقع بین نای و ستون مهره‌ها
 • در سطح مهره T10 از راه هیاتوس مری از دیافراگم می‌گذرد
  • مری توارسیک خارج صفاقی است
  • بخش شکمی مری نیز داخل صفاقی می‌باشد
 • محل تنگی‌های مری
  • اسفنکتر Cricopharyngeal در سطح C6
  • گذر از قوس آئورتی در سطح T4/5
  • گذر از برونش اصلی چپ در سطح T5/6
  • گذر از دیافراگم (هیاتوس مری: T10)
مری

مری و ساختارهای مجاور آن (منظر قدامی)

مری از لبه‌ی تحتانی غضروف کریکوئید شروع می‌شود. ابتدا از خلف نای به سمت پایین امتداد داشته و سپس در خلف قلب قرار می‌گیرد. در سطح مهره‌ی توراسیک T4، آئورت از کنار مری رد شده و باعث می‌شود مری کمی به سمت راست منحرف شود. مری پس از گذر از دیافراگم مری از هیاتوس مری در سطح مهره‌ی T10 و پس از کشیدگی اندک در داخل صفاق، به معده می‌رسد.

قسمت فوقانی نای، ریه‌ها و قلب برای شفافیت بیشتر ، نشان داده نشده‌اند.

© AMBOSS

منظر جانبی مدیاستن

ریه‌ها با هدف نشان دادن بهتر ارنگان‌ها و مسیرهای اصلی در مدیاستن، نشان داده نشده‌اند.

© AMBOSS

برش عرضی توراکس (قفسه سینه)

برش عرضی ماکروسکوپیک توراکس

(A) مری

(B) آئورت نزولی

(C) سینوس کرونری

(D) شریان کرونری راست

(E) دریچه سه‌لتی

Source: © IMPP

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد