جدول محتوا

هماچوری

خلاصه

می‌‌توانیم هماچوری (خون‌شاشی) یعنی همان وجود گلبول‌های قرمز (RBCها) در ادرار را بر اساس مقدار RBCهای موجود در ادرار، رخداد هنگام تخلیه‌ی ادرار و منشاء خونریزی، دسته‌بندی کنیم. در میکروهماچوری، تغییرات رنگ ادرار به صورت واضح با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند و RBCها فقط زیر میکروسکوپ دیده می‌شوند. هماچوری ماکروسکوپی (هماچوری گروس) تغییر قابل‌مشاهده‌ی رنگ ادرار است که در نتیجه‌ی وجود مقدار زیاد خون در ادرار رخ می‌دهد. هماچوری گلومرولی از آسیب به گلورمول‌ها نشأت می‌گیرد. هماچوری غیرگلومرولی نیز در نتیجه‌ی آسیب کلیه‌ها یا مجاری ادراری فوقانی/ تحتانی رخ می‌دهد. در صورت تشخیص داده شدن هماچوری، باید برای تعیین علت زمینه‌ای، بیمار تحت ارزیابی‌‌های بیشتر (مثلاً آنالیز ادراری) قرار گیرد. علل دیگر تغییر رنگ ادرار به رنگ قرمز عبارتند از: میوگلوبینوری، پورفیریا، داروهای مشخص (مثل ریفامپین) و مصرف غذاهای به‌خصوصی (مانند ریشه‌ی چغندر قرمز).

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد