جدول محتوا

پیوند (Transplantation)

خلاصه

پیوند عبارت است از فرایندِ انتقالِ یک ارگان یا قسمتی از آن (که گرافت نامیده می­‌شود) از یک فرد اهدا کننده به خود فرد (پیوند اتولوگ) یا به یک شخص دیگر (پیوند آلوژن؛ در صورتی که اهدا کننده و دریافت کننده دوقلوی همسان نباشند). علاوه بر متعهد بودن به قوانینِ پیوند، در پیوندهای آلوژن، فرد اهدا کننده و دریافت کننده باید از نظر بافتی سازگار باشند (histocompatible) تا ریسکِ ردِ پیوند به حداقل برسد. چون کامپلکسِ سازگاریِ بافتیِ (MHC) اصلی فقط در صورت انجام پیوند خود فرد به خودش (isotransplantation) سازگاری کامل را دارد؛ به همین خاطر در پیوند آلوژن سرکوب سیستم لازم خواهد بود.

بیولوژیِ پیوند

ایمنی‌­شناسیِ پیوند

کامپلکسِ سازگاری بافتیِ اصلی (MHC) و آنتی‌­­ژن لکوسیتیِ انسان (HLA)

 • MHC: رشته­‌ای از ژن‌­ها روی کروموزوم 6 که مولکول­‌های HLA را کد می‌کنند.
 • HLAپروتئین‌­هایی رویِ سطح سلول­‌هایی که نقش آنتی‌­ژن پپتیدی را به عنوان عملکردی فیزیولوژیک نرمال برای این که توسط سلول­‌های T به عنوانِ یک سلول خودی یا غیرخودی شناسایی شوند، ایفا می­‌کنند.
 • انواع MHC
  • رشته­‌ی MHC کلاس I مولکول‌­های HLA کلاس I را کد می‌کنند و دارای سه لوکوس هستند: HLA-A، HLA-B و HLA-C
  • رشته­‌ی MHC کلاس II مولکول‌­های HLA کلاس II را کد می‌کنند و دارای سه لوکوس می‌­باشد: HLA-DR، HLA-DP و HLA-DQ
 • مقاله‌ی سیستم ایمنیِ ذاتی را برای جزئیات بیشتر ببینید!

شناساییِ آنتی­‌ژن بیگانه (Allorecognition)

 • تعریف: شناساییِ یک آنتی­‌ژن بیگانه به عنوان یک آنتی­‌ژن غیر خودی به وسیله‌­ی گیرنده💬
 • اهمیت بالینی: فعال شدن نوع خاصی از سلول T به وسیله­‌ی یک پپتیدِ HLA بیگانه موجبِ تکثیرِ کلونالِ آن نوع از لنفوسیت T می­‌شود؛ فرایندی که به وسیله‌­ی اینترلوکین-2 به انجام می‌­رسد و نتیجه‌اش رد پیوند است.

موارد مورد نیاز برای سازگاریِ ارگان­‌ها

 • سازگاریِ متقاطع (cross-matching/ پیوند)
  • سرم دریافت کننده برای بررسیِ وجودِ آنتی­‌بادی­‌هایِ از قبل ساخته شده (با نامِ آنتی­‌بادیِ مخصوصِ اهداکننده = donor-specific antibody) بر ضدِ لنفوسیت­‌های B و T اهدا کننده مورد آزمایش قرار می­‌گیرد.💬
   • یک آزمون cross-match مثبت علیه لنفوسیتِ B و T اهدا کننده، نشان­‌دهنده­‌ی خطر بالایِ رد پیوند فوق حاد می­‌باشد💬؛ بنابراین پیوند نباید صورت گیرد.
   • یک آزمون cross-match منفی علیه لنفوسیتِ T اما مثبت علیه سلول­‌هایِ B اهدا کنند، نشان­‌دهنده‌­ی خطر بالایِ رد پیوند حاد می­‌باشد؛ اما پیوند باید با احتیاط انجام شود.💬
   • یک آزمون cross-match منفی علیه لنفوسیتِ B و T اهدا کننده، نشان­‌دهنده‌­ی خطر پایینِ رد پیوند می­‌باشد؛ بنابراین پیوند می­‌تواند صورت گیرد.
  • سازگاریِ ABO
   • پیوند سلول‌­های بنیادیِ خونساز: سازگاریِ ABO ارجح می­‌باشد؛ اما ناسازگار بودن هم قابل تحمل است.💬
   • پیوند ارگان توپر: سازگاریِ ABO مورد نیاز است.💬
  • سازگاریِ بافتی
   • تطابق MHC در لوکوسِ HLA-DR، HLA-A و HLA-B💬

نکته: تطابق Rh و برایِ پیوندِ ارگان‌­های توپر مورد نیاز است. تطابق Rh و ABO برای پیوندِ سلول بنیادیِ خون‌ساز ضروری نیست.

نکته: درمان سرکوب ایمنی برای پیوندهای اتوگرافت لازم نیست!

نوع گرافت بر پایه­‌ی سازگاریِ بافتی بین اهدا کننده و دریافت کننده
نوعتعریفمثال
اتوگرافت
 • گرافت از شخص دریافت کننده گرفته می‌­شود💬
 • گرافت split-skin یا گرافتِ پوستِ تمام ضخامت برای پیوندِ پوست
 • گرافتِ ورید صافن برای جراحیِ bypass عروق
 • گرافت استخوان از کرست ایلیاک برای بازسازیِ استخوان
ایزوگرافت
 • گرافت از یک شخص یکسان از نظر ژنتیکی گرفته می­‌شود (دوقلوی یکسان)💬
 • پیوندِ ارگان­‌های مختلف (مثلاً کبد، کلیه یا قرنیه)
آلوگرافت
 • گرافت از یک شخص با ژنتیک متفاوت گرفته می‌­شود💬
زنوگرافت
 • گرافت از یک گونه‌­ی متفاوت گرفته می­‌شود (مثلاً خوک)💬
 • دریچه‌­ی قلبیِ خوک

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد