جدول محتوا

گلومرولونفریت سریع پیش‌رونده

خلاصه

گلومرولونفریت سریع پیشرونده (RPGN) عبارت است از نوعی بیماریی التهابیِ کلیه که با تخریبِ سریعِ گلومرول مشخص می‌­گردد و اغلب درنهایت به بیماریِ مرحله آخر کلیوی (ESRD) ختم می‌شود. سه نوع مکانیسم پاتوفیزیولوژیکی وجود دارد که باعث رخداد RPGN خواهند شد: بیماریِ آنتی­‌بادیِ ضد غشای پایه­‌ی گلومرول (سندرم گود-پوسچر)، گلومرولونفریت کامپلکس ایمنی (مثلاً نفریت لوپوسی) و گلومرواونفریتِ مرتبط با واسکولیت (مثلاً گرانولوماتوز همراه با پلی‌آنژئیت). بیماران ممکن است که با علائم خفیف مثل درد پهلو، ادم و برون‌ده ادراری پایین مراجعه کنند. تست­‌های آزمایشگاهی افزایش سریع در مقدار BUN و کراتینین و همچنین وجود کست گلبول قرمز و گلبول­‌های قرمز بدشکل را در آنالیز ادراری نشان می­‌دهد. اگر بیمار با هموپتزی مراجعه کند، باید به سندرم ریوی-کلیوی شک کرد. RPGN نیاز به تشخیص سریع و شروع بلافاصله­‌ی درمانِ سرکوب ایمنی دارد؛ برای پیش­‌گیری از آسیب غیر قابل برگشتِ کلیه­‌ها.

اتیولوژی

پاتوفیزیولوژی

پارگیِ دیواره­‌ی مویرگ­‌های گلومرولی و اختلال عملکردِ غشای پایه­‌ی گلومرولی ← نشتِ پروتئین­‌های پلاسما (مثلاً فاکتورهای انعقادی) و عبور سلول­‌های التهابی (ماکروفاژ، سلول T) به داخل کپسول بومن ← آزاد شدن سایتوکاین­‌های التهابی ← آسیب به غشای فضای بومن ← عبور سلول‌­ها از فضای بین بافتی به فضای بومن ← تشکیل لخته­‌ی فیبرینی و تکثیر سلول‌­ها (مثلاً ماکروفاژ، فیبروبلاست، نوتروفیل، سلول اپی­تلیال) ← تشکیل هلال ماه ← تحت فشار قرار گرفتن گلومرول ← اختلال عملکردِ کلیه

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد