جدول محتوا

تزریق خون

خلاصه

تزریق خون کامل و اجزای خون تکه تکه شده، روشی گسترده برای مدیریت بیماری‌های متعدد است. RBC‌های بسته‌بندی شده، متداول ترین فرآورده‌های تزریق شده هستند و در درجه اول برای درمان از دست دادن خون حاد یا مزمن استفاده می‌شوند. دلیل انتقال خون با RBCهای بسته­‌بندی شده، صرفاً بهبود سطح هموگلوبین (Hb) نیست، بلکه بیشتر به منظور حفظ خون­‌رسانی اندام و اکسیژناسیون بافت است. بنابراین تصمیم برای تزریق RBC به سطح Hb، وضعیت همودینامیک بیمار و بیماری‌های دیگر (به عنوان مثال، بیماری قلبی عروقی) بستگی دارد. تزریق پلاسمای منجمد تازه (FFP) و رسوب سرد (cryopercipitate)، تزریق پلاکت و فاکتور لخته شدن نیز جزو روش‌­های در دسترس دیگر به­‌حساب می­‌آیند.آزمایش پیش از تزریق خون باید انجام شود تا از انتقال RBC‌های ناسازگار و درنتیجه واکنش‌های همولیتیک ایمنی بعدی جلوگیری شود. این آزمایشات عبارتند از تعیین گروه خونی شخص گیرنده (ABO و گروه رزوس)، غربالگری آنتی‌بادی خون گیرنده و آزمایش سازگاری (جورکردن متقاطع/ crossmatching پلاسمای گیرنده و RBC‌های اهدا کننده). واکنش‌های رایج تزریق خون، به دو دسته‌­ی اصلی واکنش‌های آلرژیک جزئی (کهیر) و واکنش‌های تب غیرهمولیتیک تقسیم می‌­شوند. با این حال، برخی از واکنش‌های انتقال خون، مانند واکنش حاد انتقال خون همولیتیک، ممکن است کشنده باشد و به مراقبت‌های حمایتی فوری نیاز دارند. در صورت بروز واکنش‌های انتقال خون ، قطع فوری انتقال خون ضروری است.

سیستم‌های گروه خونی

سیستم گروه خونی ABO و سیستم گروه خونی رزوس
بروزآنتی‌­ژن ABO روی RBCآنتی­‌بادی­‌های موجود در پلاسمامی‌­تواند از این گروه RBC دریافت کندمی­‌تواند به این گروه RBC بدهدمی‌­تواند از این گروه FFP دریافت کندمی­‌تواند به این گروه FFP بدهد
گروه خونی O∼ 45%بدون آنتی­‌ژنآنتی­‌بادی­‌های A و BOO,A,B,ABO,A,B,ABO
گروه خونی A∼ 40%آنتی­‌ژن Aآنتی­‌بادی­ BA,OA,ABA,ABA,O
گروه خونی B∼ 10%آنتی­‌ژن Bآنتی­‌بادی AB,OB,AB B.ABB,O
گروه خونی AB∼ 5%آنتی‌­ژن‌­های A و Bبدون آنتی‌بادی‌ها A یا BAB,A,B,OABABAB,A,B,O
رزوس منفی∼ 15%وجود آنتی‌بادی‌های Rh بعد از حساس­‌سازی قبلیRh منفی💬 Rh مثبت،Rh منفیRh مثبت،Rh منفیRh مثبت،Rh منفی
رزوس مثبت∼ 85%بدون آنتی­‌بادی­‌های RhRh مثبت،Rh منفیRh مثبتRh متبت،Rh منفیRh مثبت،Rh منفی

نکته: افراد دارای گروه خونی O منفی “دهنده‌­های عمومی” RBC های بسته‌­بندی شده‌­اند!  افراد دارای گروه خونی AB مثبت “گیرنده‌­های عمومی” RBC های دسته‌­بندی شده‌­اند!

نکته: برای تزریق پلاسمای منجمد تازه (FFPافراد دارای گروه خونی O گیرنده‌­های عمومی‌اند (پلاسمای گروه O دارای آنتی­‌بادی­‌های A و B اند) و افراد دارای گروه خونی AB دهنده­‌های عمومی­‌اند (پلاسمای AB هیچ آنتی‌­بادی A یا B ای ندارد)!

نکته: دهنده­‌ی عمومی گلبول­‌های خونی گروه خونی O دارد. و دهنده­‌ی عمومی پلاسما گروه خونی AB دارد.

سیستم گروه خونی Rh

سیستم گروه خون Rh به ترتیب بر اساس وجود یا عدم وجود پروتئین RhD روی سطح گلبول‌ها قرمز، به دو فنوتیپ +Rh و Rh تقسیم می‌شود. بیان آنتی‌ژن D روی RBC ها بر اساس ژنتیک شخص صورت می‌گیرد. افراد +Rh روی سطح گلبول‌های قرمزشان آنتی‌ژنD دارند و افراد Rh در سرمشان آنتی‌بادی‌های ضد-D دارند. در صورت تماس آنتی‌بادی‌های ضد-D با RBC های دارای آنتی‌ژن D ، لخته‌سازی و همولیز خطرناک و تهدیدکننده‌ی حیات رخ می‌دهد.

سیستم گروه خونی ABO

سیستم گروه خونی ABO چهار گروه خونی (فنوتیپ‌های ABO) را طبقه بندی می کند: O ، A ، B و AB. این گروه‌های خونی با وجود آنتی ژن‌های A و/ یا B در سطح RBC و وجود آنتی بادی علیه آنتی ژن‌هایی که در سطح RBC فرد وجود ندارند ، تعیین می‌شود. ژن‌های خاص (ژنوتیپ ABO) بیان آنتی ژن‌های سطحی A و B را تعیین می‌کنند. آنتی بادی‌های ABO می توانند در اثر تماس با آنتی ژن مربوطه ، باعث لخته‌سازی و همولیز تهدید‌کننده حیات شوند (به عنوان مثال ، آنتی بادی ضد A با آنتی ژن A واکنش نشان می‌دهد).

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد