جدول محتوا

آناتومی بازو و آرنج

خلاصه

بازو یا براکیوم بین مفصل شانه و آرنج امتداد دارد. مفصل شانه بازو را به بالاتنه و کمربند شانه‌ای متصل می کند، در حالیکه مفصل آرنج آن را به ساعد متصل می‌کند. عضلات اندام فوقانی مفصل آرنج (فلکسیون و اکستنشن) و ساعد (پروناسیون و سوپیناسیون) را حرکت می‌دهند و مفصل شانه را تثبیت و حرکت می‌دهند (چرخش داخلی و فلکشن). این مقاله استخوان‌ها، ماهیچه‌ها، عروق، غدد لنفاوی و عصب دهی بالای بازو و آرنج را پوشش می‌دهد.

برای مطالعه بیشتر آناتومی اندام فوقانی، درسنامه‌های “آناتومی ساعد و دست” و “آناتومی شانه و زیربغل” را مشاهده کنید.

استخوان هومروس

تعریف:

استخوان بازو استخوانی از دست است که در پروگزیمال با کتف مفصل شانه را تشکیل می‌دهد و در قسمت دیستال با رادیوس و اولنا مفصل آرنج را تشکیل می‌دهد.

هومروس

تصویر 1، استخوان هومروس:

 • هومروس از منظر شکمی (چپ)، دورسال (وسط) و جانبی (راست).
 • گردن‌های آناتومیک و جراحی استخوان که با خط‌چین نشان داده شده‌اند.

سر هومروس (استخوان بازو):

 • بخش کروی پروگزیمال استخوان بازو که با حفره گلنوئید استخوان کتف (مانند گوی و کاسه) مفصل می‌شود.

گردن هومروس:

 • گردن آناتومیک (تشریحی) استخوان بازو: قسمتی که سر استخوان بازو را از توبرکل‌ها جدا می‌کند و امکان اتصال رباط‌های مفصل گلنوهومرال را فراهم می‌کند.
 • گردن جراحی هومروس:
  • بخش زیر توبرکل‌ها
  • عصب آگزیلاری و شریان سیرکومفلکس خلفی بازو از اطراف قسمت پشتی گردن جراحی استخوان بازو با هم عبور می‌کنند.
 • توبرکل بزرگ بازو: محل قرارگیری سوپراسپیناتوس، اینفراسپیناتوس و ترس مینور روتاتور کاف
 • توبرکل کوچک استخوان بازو: محل وارد شدن عضله ساب اسکاپولاریس روتاتور کاف
 • شیار دو سر (شیار بین توبرکل‌ها): شیار عمیق بین توبرکل‌ها که در آن تاندون سر بلند عضله دوسر بازویی قرار دارد (منشأ عضله پکتورالیس ماژور، ترس ماژور و لتیسیموس دورسی)

تنه هومروس:

 • توبروزیته دلتوئید: ناحیه‌ای ناهموار در قسمت سوپرولترال تنه استخوان بازو که دلتوئید از آن منشأ می‌گیرد.
 • شیار رادیال: شیاری روی وسط سطح پوسترولترال (خلفی- جانبی) شفت (تنه) که در آن عصب رادیال و شریان عمقی براکیال با هم قرار دارند.
 • دیستال هومروس (مدیال به لترال):
  • اپی‌کوندیل داخلی: برجستگی مدیال استخوان بازو (محل منشاء اکثر فلکسورهای ساعد و پروناتور ترس)
  • شیار اولنار:
   • شیار عمیق زیر اپی‌کندیل داخلی که عصب اولنار از آن عبور می‌کند.
   • استخوان Funny: برخورد عصب اولنار به اپی‌کندیل داخلی باعث درد یا احساس سوزن سوزن شدن، شوک مانند و بی‌حسی در محل توزیع عصب اولنار می‌شود (ساعد، کف دست، و طرفین کف انگشتان IV و V)
  • Trochlea: برآمدگی استخوانی دمبلی شکل که با استخوان اولنا مفصلی مفصل می‌شود.
  • حفره کورونوئید: فرورفتگی بالای تروکلئا در بخش داخلی استخوان بازو، که در هنگام فلکشن ساعد به زائده کورونوئید استخوان اولنا برخورد می‌کند.
  • Capitulum: برجستگی استخوانی کروی شکل که با سر رادیال مفصل می‌شود.
  • حفره رادیال: فرورفتگی بالای کاپیتولوم روی سطح داخلی هومروس که در هنگام فلکشن ساعد به سر رادیوس برخورد می‌کند.
  • اپی‌کندیل لترال: جانبی‌ترین برجستگی استخوانی (محل منشأ اکثر اکستانسورهای ساعد و سوپیناتور)
  • Olecranon fossa: فرورفتگی استخوانی در قسمت پشتی استخوان بازو (زمانی که ساعد اکستنشن می‌یابد، به زائده اولکرانون استخوان اولنا برخورد می‌کند)

نکته مهم: در “بازوی شکسته”: اعصاب آگزیلاری، رادیال و مدین ممکن است در نتیجه شکستگی استخوان بازو آسیب ببینند.

نکته مهم: تاندونوز در اپی‌کندیل داخلی (اپیکوندیلیت داخلی) آرنج گلف بازان نامیده می‌شود. تاندونوز در اپی کندیل جانبی (اپیکوندیلیت لترال) آرنج تنیس بازان نامیده می‌شود.

عضلات بازو

عضلات بازو را می‌توان به دو گروه فلکسورها و اکستانسورها تقسیم کرد. آن‌ها در عمق فاسیای بازویی قرار دارند و توسط سپتوم بین عضلانی مدیال و سپتوم بین عضلانی لترال به بخش‌های قدامی (فلکسور) و خلفی (اکستانسور) تقسیم می‌شوند.

برای تست‌های خاص برای ارزیابی عملکرد این عضلات، به «عملکرد حرکتی» در «معاینه عصبی» مراجعه کنید.

کمپارتمان قدامی بازو (فلکسورها):

کمپارتمان قدامی شامل سه عضله فلکسور آرنج است که همگی توسط عصب موسکولوکوتانئوس عصب دهی می‌شوند.

نگاه کلی به عضلات کمپارتمان قدامی بازو

عضله

عضله دوسر بازو

براسیلیس

کوراکوبراکیالیس

مبداء

 • سر طویل: توبرکل سوپراگلنوئید اسکاپولا
 • سر کوتاه: زائده کوراکوئید اسکاپولا
 • شفت هومروس
 • زائده کوراکوئید اسکاپولا

محل اتصال

 • توبرزیته رادیال
 • توبرزیته اولنار
 • یک‌سوم فوقانی شفت داخلی هومروس

عصبدهی

 • عصب ماسکولوکوتانئوس (C5-C7)

عملکرد

 • آرنج: فلکشن
 • ساعد: سوپینیشن (قوی‌ترین سوپینیتور)
 • شانه: چرخش به داخل بازو و فلکشن
  • سر طویل: ابداکشن شانه
  • سر کوتاه: ادداکشن شانه
 • آرنج: فلکشن
 • شانه: فلکشن بازو و ادداکشن بازو (ضعیف)

سیستم اسکلتی-عضلانی بازو

تصویر 2، سیستم اسکلتی-عضلانی بازو


عضلات بازو

تصویر 3، عضلات بازو

عضلات پکتورالیس، ساب‌کلاویوس و کوراکوبراکیالیس

تصویر 4، عضلات پکتورالیس، ساب‌کلاویوس و کوراکوبراکیالیس

نکته مهم: فلکسورهای آرنج توسط عصب موسکولوکوتانئوس عصب دهی می‌شوند.

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد