جدول محتوا

واسکولیت‌ها

خلاصه

 واسکولیت‌ها گروه هتروژنی از بیماری‌های اتوایمیون می‌باشند که با التهاب عروق و ایسکمی و آسیب بافت مشروب شونده با آن عروق شناخته می‌شوند. این بیماری‌ها می‌توانند اولیه (ایدیوپاتیک) یا ثانویه به بیماری زمینه‌ای (هپاتیت B) ایجاد شوند. براساس سایز عروق درگیر شده، بیماری به سه گروهِ عروقِ کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی می‌شود. درگیری این عروق در هر بافتی از بدن امکان پذیر بوده و می‌تواند درگیری چندارگانی ایجاد نماید. واسکولیت باید در بیماران با پورپورای قابل لمس، ارتشاح ریوی، وقایع ایسکمیک توضیح داده نشده و درگیری چندین ارگان به واسکولیت شک کرد. آنتی‌بادی‌های سیتوپلاسمیک ضد نوتروفیلی (ANCA) در بعضی از واسکولیت‌ها دیده می‌شوند. درمان سرکوبگر ایمنی برای توقف التهاب عروقی تجویز می‌شود. درمان بیماری زمینه‌ای (درمان ضد ویروس) و علامتی (NSAIDs) ممکن است لازم شود. اگر واسکولیت ثانویه به بیماری زمینه‌ای باشد، درمان بیماری زمینه‌ای باید انجام شود.

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد