جدول محتوا

لوسمی میلوئیدی مزمن (CML)

خلاصه

لوسمی میلوئیدی مزمن (CML) در گروه نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو قرار دارد. این بدخیمی سلول‌های بنیادی خونساز با تکثیر بیش از حد رده‌ی سلولی میلوئید (به ویژه گرانولوسیت‌ها) به وجود می‌آید. علت آن انحراف سیتوژنتیک (کروموزوم 22 فیلادلفیا) است که منجر به تشکیل یک ژن همجوشی BCR-ABL می‌شود. افزایش فعالیت محصول این ژن – یعنی یک تیروزین کیناز – باعث تکثیر کنترل‌نشده‌ی سلول‌های پیش ساز میلوئید می‌شود که در نهایت به سلول‌های بالغ متمایز می‌شوند. CML دارای سه مرحله بالینی متمایز است. مرحله مزمن با علائم غیر اختصاصی (تب، کاهش وزن، تعریق شبانه) و اسپلنومگالی مشخص می‌شود و می‌تواند تا 10 سال ادامه یابد. فاز تسریع شده با عوارض ثانویه به سرکوب سایر رده‌های سلولی (ترومبوسیتوپنی، کم خونی، عفونت‌های مکرر) مشخص می‌شود. تصویر بالینی فاز ترمینال، بحران بلاستی، شبیه لوسمی حاد است. از ویژگی‌های مهم تشخیصی می‌توان به لکوسیتوز شدید (> 500،000 در میکرولیتر)‌، بازوفیلی و اسپلنومگالی شدید اشاره کرد. مهمترین اصل درمانی‌، درمان هدفمند با ایماتینیب است که به طور انتخابی تیروزین کیناز BCR-ABL را مهار می‌کند. این دارو انقلابی در درمان CML ایجاد کرده و پیش‌آگهی CML را بسیار بهبود بخشیده است.

اپیدمیولوژی

 •  جنسیت : مردان بیش از مردان
 •   شیوع : پیک شیوع در 50-60 سالگی

اتیولوژی

 •  در بیشتر موارد ایدیوپاتیک
 •  رادیاسیون یونیزان
 •  هیدروکربن‌های آروماتیک (مخصوصاً بنزن)

پاتوفیزیولوژی

  کروموزوم فیلادلفیا:

 • ترانس‌لوکیشن معکوس بین کروموزوم 9 و کروموزوم 22← شکل‌گیری کروموزوم فیلادلفیا t(9;22) ← اتصال ژن ABL1 (روی کروموزوم 9) با ژن BCR (روی کروموزوم 22) ← شکل‌گیری ژن BCR-ABL ← این ژن یک تیروزین کیناز غیر-گیرنده‌ به نام BCR-ABL با فعالیت آنزیمی افزایش‌یافته را کدگذاری می‌کند
 • نتیجه: مهار آپوپتوز فیزیولوژیک و افزایش میتوز ← تکثیر غیرقابل کنترل گرنولوسیت‌های دارای عملکرد

بدخیمی

یافتن ترانسلوکاسیون فیلادلفیا

CML

 • >90%

ALL

 • 20% بزرگسالان
 • 5% درصد کودکان

AML

 • <2%

  تغییرات ژنتیکی :

 • تغییرات کروموزومی و جهش های ایجاد شده در ژن‌های سرکوبگر(p53، Rb) و ژن‌های انکوژن (Ras) در طول دوره ی بیماری سبب پیشرفت بیماری از فاز مزمن به فاز شتابدهی شده و در نهایت به لوسمی حاد تبدیل می‌شود.
کروموزوم فیلادفیا و عواقب پاتوفیزیولوژیک آن

پوشش: ایماتینیب، یک مهارکننده‌ی تیروزین‌کیناز، به ATP کتصل شده و به همین خاطر تقسیمات سلولی غیرکنترل‌شده را مهار می‌کند.

© AMBOSS

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد