جدول محتوا

اصلاح الکترولیت

خلاصه

هایپوکالمی، هایپوکلسمی، هایپومنیزیمی و هایپوفسفاتمی، اختلالات الکترولیتی شایعی در بیماران بستری و به شدت ill هستند. رژیم‌های اصلاحی گستردگی و انواع زیادی دارند و معمولاً توصیه‌های استانداردی برای اصلاح وجود ندارد. به همین خاطر هر گاه قرار شد اصلاح الکترولیت انجام شود، باید گایدلاین‌های مربوط به مرکز درمانی و فاکتورهای مختص به بیمار مد نظر قرار گیرند. همیشه تصفیه‌ی کلیوی، تصفیه‌ی کبدی، پتانسیل رخداد عوارض جانبی هنگام اصلاح الکترولیت‌ها و تلاش برای شناسایی عامل زمینه‌ای را در نظر داشته باشید. اصلاح هر ناهنجاری الکترولیتی دیگری نیز مهم است (مثلاً اصلاح هایپوگلایسمی همراه در بیمار دارای هایپوکالمی). در نظر گرفتن سطح نظارت لازم هنگام اصلاح (مثلاً نظارت مداوم هنگامی که بیمار اصلاح پتاسیم با دوز بالا به صورت IV انجام می‌دهد) از اهمیت بالایی برخوردار است.

اصلاح پتاسیم

نکته مهم: همیشه منیزیم سرم را چک کنید و پیش از آغاز اصلاح پتاسیم، حتماً اول منیزیم را اصلاح کنید. منیزیم پایین می‌تواند افت پتاسیم را تشدید کند.

رژیم اصلاحی

غلظت‌های متعددی از پتاسیم کلرید در دسترس‌اند؛ با توجه به پروتکل بیمارستانی خود رژیم مناسب را انتخاب کنید. محلول‌های IV دارای غلظت بالا (مثلاً 300mEq/L-400mEq/L) باید به صورت مخصوص و از راه یک لاین مرکزی استفاده شوند.

رژیم اصلاح هایپوکالمی
سطح پتاسیم سرمرژیم توصیه شدهنظارت
< 2.5mEq/L  و/ یا علامت‌دار💬
 • پتاسیم کلرید داخل وریدی از راه لاین مرکزی
 • آهنگ حداکثری 40mEq/L برای لاین مرکزی توصیه می‌شود.
 • به صورت ساعتی سطح پتاسیم سرم را اندازه بگیرید.
 • ECG سریال و تله‌متری مداوم توصیه می‌شود.
 • سطح مراقبتی ICU را نیز در نظر داشته باشید.
2.5mEq/L-2.9 mEq/L و/ یا ناتوانی در تحمل PO
 • پتاسیم کلرید داخل وریدی از راه لاین محیطی
 • آهنگ حداکثری 10mEq/L برای IV محیطی توصیه می‌شود.
 • پتاسیم سرم را حداقل به صورت روزانه تحت نظر داشته باشید.
 • تله‌متری مداوم توصیه می‌شود.
3.0-3.4mEq/L 
 • پتاسیم کلرید خوراکی
 • در صورتی که هایپوکالمی به دلیل اسیدوز متابولیک رخ داده است، مصرف پتاسیم بی‌کربنات خوراکی را در نظر داشته باشید.
 • سطح پتاسیم سرم را به صورت روزانه تحت نظر داشته باشید.
3.5mEq/L 
 • معمولاً اصلاح لازم نیست.
 • در بیماران دارای کتواسیدوز دیابتی، CHF و/ یا دیورز فعال، تجویز پتاسیم کلرید خوراکی اولویت دارد.
 • در صورت لزوم💬، سطح پتاسیم سرم را اندازه‌گیری کنید.

تذکر: بالاترین آهنگ انفوزیون پتاسیم کلرید نباید از 10mEq/L در ساعت با استفاده از یک IV محیطی و از 40mEq/L در ساعت با استفاده از یک لاین مرکزی، بیشتر شود.

نکات کلی

 • سطح هدف پتاسیم سرم: ∼ 4mEq/L💬
 • میزان افزایشی که انتظار داریم در سطح پتاسیم ببینیم: ∼ 1mEq/L پس از زدن یک دوز 10mEq/L پتاسیم کلرید💬
 • در بیمارانی که اختلال عملکرد کلیوی دارند، با احتیاط زیاد اصلاح را انجام دهید.
 • برداشت گوارشی را می‌توان با تجویز همزمان با یا بعد از مصرف غذا، بیشتر کرد.
 • سالین نرمال معمولاً نسبت به گلوکز 5% برای انفوزیون مایعات ارجحیت دارد (برای جلوگیری از جابه‌جایی ترانس‌سلولار پتاسیم).

عوارض جانبی اصلاح پتاسیم

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد