جدول محتوا

تهوع و استفراغ

خلاصه

تهوع احسای ناخوشایندی است که به صورت میل به استفراغ تعریف می‌شود. استفراغ خروج محتویات داخل لوله گوارشی با نیروی زیاد است. علل شایع تهوع یا استفراغ شامل پاتولوژی‌های سیستم گوارشی، حاملگی اخیر و عارضه جانبی بعضی از داروها می‌باشد. تهوع و استفراغ می‌تواند در اختلالات CNS، اندوکرین و وستیبولار گوش نیز ایجاد شود. دربیماران با شروع حاد، باید آب و الکترولیت‌ها و اسید و باز را اندازه گرفت، که باید در اولین فرصت اصلاح شود. شرح حال و معاینه‌ فیزیکی در تعیین مسیر درمانی کمک فراوانی می‌کند. علائم همراه (تب، دردشکمی، سردرد) باید مورد توجه باشند.

علل تهدیدکننده حیات

 تظاهرات بالینییافته ‌های تشخیصی
سندرم کرونری حاد (ACS)
 • احساس فشار، فشرده شدن و تنگی قفسه سینه
 • درد پشت جناغ با اتشار به کتف چپ
 • تهوع، استفراغ
 • تعریق، اضطراب
 • گیجی، سبکی سر، سنکوپ
 • با مصرف نیتروگلیسرین درد بهبود می‌یابد.
 • ECG: تغییرات غیراختصاصی، بالا یا پایین رفتن قطعه ST، معکوس شدن T، ظاهرشدن موج Q
 • افزایش یا نرمال بودن تروپونین
 • اکوی مری (TEE): کاهش حرکات قلبی، حرکت دیواره آزاد (RWMA+)
پانکراتیت حاد
 • درد شدید اپی‌گاستر با اتشار به پشت
 • تهوع و استفراغ
 • تندرنس، گاردینگ و سفتی اپی‌گاستر
 • کاهش صداهای روده‌ای💬
 • سابقه مصرف الکل یا سنگ صفراوی
 • لیپاز و آمیلاز بالا💬
 • سونوی شکمی: ادم پانکراسی، جمع شدن مایع اطراف پانکراس، سنگ صفراوی
 • CT شکمی با کنتراست:💬 ادم پانکراس، Stranding چربی اطراف پانکراس، سنگ صفراوی
انسداد مکانیکی روده
 • درد کولیکی شکم💬
 • نفخ/ عدم دفع گاز
 • تهوع و استفراغ پیشرونده (یافته دیررس)
 • دیستاسیون منتشر شکم، تمپان بودن شکم در دق، کلاپس رکتوم در معاینه DRE
 • سابقه‌ای از جراحی قبلی شکمی

رادیوگرافی شکم💬:

 • اتساع لوپ‌های روده، پروگزیمال به محل انسداد
 • عدم وجود سایه هوای رکتوم
 • چندین سطح مایع – هوا

CT شکم با و بدون کنتراست:💬

 • مشابه با رادیوگرافی
 • ناحیه Transition در محل انسداد
کتواسیدوز دیابتی (DKA)
 • پلی‌اوری، پلی‌دیپسی
 • تهوع، استفراغ
 • علائم دهیدراتاسیون
 • تغییر سطح هوشیاری، کما
مننژیت
 • تریاد کلاسیک: تب، سردرد، سفتی گردن
 • مننژیسم (ترس از نور)
 • سردرد مبهم، منتشر که در طول ساعت‌ها/ روزها بدتر می‌شود.
 • تغییر سطح هوشیاری

افزایش WBC و پروکلسی‌تونین (اگر باکتریال باشد)

آنالیز CSF:

 • باکتریال: WBC > 1000 cell/ul(با ارجحیت نوتروفیل)، پروتئین بالا، گلوکز پایین،  رنگ آمیزی گرم نرمال
 • ویروسی: WBCحدود 10cell/ul-500cell/ul (ارجحیت لنفوسیت)، پروتئین نرمال یا بالارفته، گلوکز نرمال
تهوع و استفراغ ناشی از حاملگی (Hyperemesis gravidum)
 • تهوع استفراغ شدید و مداوم مرتبط با حاملگی
 • دهیدراتاسیون
 • کاهش وزن

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد