جدول محتوا

حفره دهان

خلاصه

دهان، مدخلِ صورتی لوله‌ی گوارش است. حفره دهانی، که از قدام توسط لب‌ها، از جانبین توسط گونه‌ها و از خلف توسط حلق دهانی (اوروفارنکس) احاطه شده است، حاوی زبان، کام‌ها، لثه‌ها و دندان‌ها می‌باشد. عملکرد اصلی دهان آغاز فرایند هضم می‌باشد و این فرایند دهانی عبارت است از دریافت غذا، جویدن و تخریب مکانیکی آن (mastication)، آزادسازی آنزیم‌های گوارشی از غدد بزاقی به داخل حفره دهانی و عمل بلع. عملکردهای ثانویه عبارتند از حس چشایی، تولید صدا و ادای کلمات، تنفس، حالت‌های چهره و لمس. می‌توان حفره‌ی دهان را از نظر آناتومیک به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول وستیبول دهانی نام دارد و عبارت است از فضای بین دندان‌ها و مخاط لب‌ها و گونه‌ها، بخش دوم حفره دهانی اصلی نام دارد که همان فضای احاطه‌شده توسط دندان‌ها از قدام و طرفین و حلق دهانی از خلف می‌باشد. دندان‌ها ساختارهایی بسیار سخت و کلسیفیه هستند که برای گاز گرفتن و جویدن و همچنین برای ادای کلمات به کار می‌روند. حفره دهانی توسط کام از حفره‌ی بینی جدا شده است؛ خود این کام نیز به دو بخش نرم و سخت تقسیم می‌شود. حرکات جویدنی فک توسط عضلات جویدن (mastication) صورت گرفته و بلع نیز توسط عضلات کام تسهیل می‌شود. علاوه بر این، حفره دهان کانال تنفسی ثانویه می‌باشد که از خلف به حفره بینی وصل می‌شود.

آناتومی

نگاه کلی

حفره دهانی به دو فضا تقسیم می‌شود: وستیبول دهانی و حفره دهانی اصلی.

مرزهای آناتومیک

 • وستیبول دهانی
  • قدامی/ جانبی: مخاط بوکال (یعنی مخاط گونه‌ها و لب‌ها)
  • خلفی/ میانی: سطح قدامی (فاسیال) دندان‌ها و لثه‌ها رو به مخاط بوکال قرار دارند.
 • حفره اصلی دهان
  • قدامی/ جانبی: سطح خلفی دندان‌ها و لثه‌ها
  • فوقانی (سقف): کام نرم و سخت
  • تحتانی (کف): کف دهان
  • خلفی: ارتباط با حلق دهانی (اوروفارنکس)

ساختارهای آناتومیک

ساختارهای حفره دهان

لب‌ها

 • شکاف دهانی که همان مدخل حفره‌ی دهان است را می‌سازند
 • از نظر آناتومیک و بافت‌شناسی به سه ناحیه تقسیم می‌شود: پوست فاسیال خارجی، ناحیه ورمیلیون و مخاط داخلی

مخاط دهانی (بوکال)

 • غشای مخاطی پوشاننده‌ی دوطرف وستیبول دهانی و کف دهان تا لثه‌ها است
 • اپی‌تلیون سنگفرشی چندلایه غیرکراتینیزه بدو غدد چربی و بدون فولیکول مو
 • تشکیل‌شده از موارد زیر:
  • مخاط پوشاننده که لب‌ها، کف دهان و سطح شکمی زبان را می‌پوشاند
  • مخاط جویدنی که کام و لثه‌ها را می‌پوشاند
  • مخاط تخصصی که سطح پشتی و لبه‌های جانبی زبان را می‌پوشاند (انتهاهای عصبی حسی و چشایی در این مناطق است)

شکاف بین‌ماگزیلاری

 • فضای پشت آخرین دندان‌های آسیاب که اجازه می‌دهد ارتباط بین وستیبول دهان و حفره‌ی اصلی دهان حتی هنگامی که دندان‌ها به هم چفت شده‌اند، برقرار بماند.

دندان

 • ساختارهای سخت و کلسیفیه که برای تخریب غذا ایجاد شده اند
 • در زوائد آلوئولار مندیبول و ماگزیلا جای دارند

لثه

 • بافت مخاطی پوشاننده سطوح ماگزیلا و مندیبل در حفره دهانی
 • لثه سطوح آلوئولار ماگزیلا و مندیبل را احاطه می‌کند و وظیفه‌ی حفاظت از ریشه‌ها و استخوان زیرین را برعهده دارد

غدد بزاقی

 • غدد برون‌ریزی که بزاق تولید کرده و از راه مجاری بزاقی آن را وارد دهان می‌کنند
 • سه جفت غده ماژور (غده پاروتید، ساب‌مندیبولار و زیرزبانی) و صدها غده بزاقی مینور
 • مجاری غدد پاروتید و تعدادی از غدد بزاقی مینور به وستیبول دهانی باز می‌شوند
 • مجاری غدد ساب‌مندیبولار، زیرزبانی و بقیه غدد بزاقی مینور نیز وارد حفره اصلی دهان می‌شوند

زبان

 • عضله‌ای که در حس چشایی، جویدن، تولید صدا و صحبت کردن نقش دارد
 • واقع در کف حفره اصلی دهان

کام

 • تشکیل شده از بخش استخوانی قدامی (کام سخت) و بخش عضلانی خلفی (کام نرم)
 • حفره دهان را از حفره بینی جدا می‌کند (سقف حفره دهان)
 • عضلات کام نرم در تنفس و احساس چشایی نقش دارند
 • کام سخت و نرم هر دو برتی تولید صدا و ادای کلمات اهمیت دارند

↙ لب‌ها

نگاه کلی

لب‌ها شیار دهانی یا همان مدخل دهان را می‌سازند که به وستیبول دهانی وصل می‌شود.

ساختار

از نظر آناتومیک و بافت‌شناختی می‌توان آن را به سه ناحیه تقسیم کرد:

 • پوست فاسیال (خارجی)
  • چین‌های نازولبیال: از لبه‌ی بینی تا کناره‌های دهان امتداد دارند.
  • فیلتروم: شیار عمودی بین میانه‌ی لب فوقانی و بینی
  • اپی‌تلیوم چندلایه‌ی کراتینیزه، حاوی فولیکول‌های مو و غدد چربی
 • ناحیه‌ی ورمیلیون (خارجی و داخلی)
  • ناحیه‌ی تغییر بین پوست صورت و مخاط لب
  • می‌توان آن را به دو بخش ورمیلیون خشک (خارجی) و ورمیلیون تَر (داخلی) تقسیم کرد
  • مرز ورمیلیوم (خارجی): خط تمایز بین اپی‌تلیوم سنگفرشی کراتینیزه پوست صورت و اپی‌تلیوم کمتر کراتینیزه ناحیه‌ی ورمیلیون
  • شیارهای لبی (خارجی و داخلی): کناره‌های دهان
  • اپی‌تلیوم سنگفرشی چندلایه کراتینیزه که پاپیلا‌های پوستی کوتاه حاوی تعداد کمتری غدد چربی از پوست صورت، در آن نفوذ کرده‌اند و هیچ فولیکول مویی آنجا نیست.
 • موکوس (داخلی): اپی‌تلیوم سنگفرشی چندلایه‌ی غیرکراتینیزه روی موکوس بوکال بدون غدد چربی و بدون فولیکول‌های مو
بافت‌شناسی لب (پوشش)

فوتومیکروگراف بافت لب (برش ساژیتال: رنگ‌آمیزی آزان تریکروم: بزرگنمایی 25x)

لب سه ناحیه‌ی بافت‌شناختی دارد:

– اپی‌تلیوم سنگفرشی کراتینیزه خارجی (خط سبز) حاوی فولیکول‌های مو می‌باشد که غدد چربی به آن‌ها باز می‌شوند (پوشش قهوه‌ای). لایه‌ی نازک کراتینی (فلش‌های سیاه) در سطح آن قابل تشخیص است.

– ناحیه‌ی گذار (خط‌چین سبز) از مرز ورمیلیون تا ابتدای مخاط بوکال امتداد می‌یابد. این ناحیه از اپی‌تلیوم سنگ‌فرشی کراتینیزه با پاپیلاهای درمی کوتاه ساخته شده است و تعداد کمی غده چربی بدون هیچ فولیکول مویی دارد. لامینا پروپریا (رنگ آبی) بشدت پرعروق است و در ناحیه‌ی گذار قرار دارد، به گونه‌ای که رنگ قرمز این ناحیه از همین لامینا پروپریای پر عروق نشأت می‌گیرد.

-اپی‌تلیوم سنگفرشی چندلایه غیرکراتینیزه داخلی مربوط به مخاط بوکال (خط چین سفید) همراه با پاپیلاهای بافت پیوندی (فلش‌های سیاه) و بدون غدد چربی یا فولیکول‌های مو. چندین غده بزاقی فرعی در لامینا پروپریا مخاط بوکال دیده می‌شوند. فیبر‌های عضلات اسکلتی عضله‌ی اُربیکولاریس اوریس (پوشش سبز) در داخل مرکز لب دیده می‌شوند.

Source: © IMPP

جنین‌شناسی

 • تکامل لب فوقانی
  • برجستگی‌های ماگزیلاری به سمت میانی رشد می‌کنند و به برآمدگی جانبی بینی اتصال می‌یابند تا بخش‌های جانبی لب فوقانی را بسازند.
  • برآمدگی‌های ماگزیلاری به رشدشان به سمت وسط ادامه می‌دهند و به برآمدگی میانی بینی در هر سمت اتصال می‌یابند تا ناستریل‌ها (سوراخ‌های بینی) را در حدود هفته 5 بارداری به هم نزدیکتر کنند. اختلال در این فرایند باعث ایجاد شکاف لبی (لب شکافدار) می‌شود.
  • اتصال برآمدگی‌های میانی بینی فیلتروم و 1/3 میانی لب فوقانی، کام اولیه، بخش مرکزی بینی و سپتوم (دیواره میانی) بینی را می‌سازد.
 • تکامل لب تحتانی: اتصال برجستگی‌های مندیبولار راست و چپ، لب تحتانی و مندیبول را می‌سازد.

↙ دندان‌ها

عملکرد

 • تخریب غذا به ذرات کوچکتر که باعث تسهیل هضم و جذب می‌شود.
 • تولید صدا و ادای کلمات

انواع دندان برحسب سن

 • دندان اولیه (دندان شیری)
  • از زمان رویانی شروع به شکل‌گیری می‌کند، در دوران نوزادی شروع به رشد به سمت بیرون کرده و تا 6-12 سالگی می‌افتد.
  • در هر ربع دهان (راست، چپ، بالا و پایین) 5 عدد از این دندان‌ها وجود دارد، یعنی در کل 20 عدد.
   • دو پیش (درکل 8)
   • یک نیش (درکل 4)
   • دو آسیاب (درکل 8)
  • دندان دائمی
   • معمولاً تا 13 سالگی کامل می‌شوند
   • در هر ربع 8 عدد و درکل 32 عدد
    • دو پیش (درکل 8)
    • یک نیش (درکل 4)
    • دو پره‌مولار (درکل 8)
    • سه مولار یا آسیاب (درکل 12)
   • دندان عقل (دندان‌های مولار وستیجیال)
    • معمولاً در سن 17-38 سالگی در می‌آیند
    • در هر ربع یک عدد و در کل 4 عدد
    • درآمدن ناقص این دندان‌ها می‌تواند منجر به ایجاد التهاب و عفونت در لثه‌ی احاطه‌کننده‌ی آن‌ها (pericoronitis) شود که معمولاً این اتفاق منجر به اندیکاسیون درآوردن این دندان‌ها می‌گردد.
   • تغییرات تکاملی ممکن‌است روی تعداد، سایز، شکل و ساختار دندان‌های دائمی اثر بگذارند.
    • هایپودنتیا: نبود مادرزادی یک یا تعداد بیشتری دندان
    • هایپردنتیا: شراطی که در آن یک یا تعداد بیشتری دندان اضافی داریم
دندان‌های شیری و دائمی

چپ: ربع فوقانی راست فک با دندان‌ها شیری؛ پیش (آبی)، نیش (زرد) و آسیاب (سبز)

راست: ربع فوقانی راست فک با دندان‌های دائمی؛ پیش (آبی)، نیش (زرد)، پره‌مولار (قرمز) و مولار یا آسیاب (سبز).

© AMBOSS

شمارش دندان‌های دائمی

شمارش در ردیف فوقانی (ماگزیلاری) از راست به چپ است و در ردیف پایین (مندیبولار) از چپ به راست ادامه می‌یابد. دندان آسیاب سوم راست بالا شماره 1 دارد و دندان آسیاب پایین راست شماره 32 است.

© AMBOSS

انواع دندان بسته به عملکرد

نوع

ویژگی‌ها

آسیاب (مولار)

 • اساساً برای جویدن و خرد کردن غذا استفاده می‌شوند
 • دارای 3-5 کوسپ (لَت)
 • مولارهای فوقانی 3 ریشه دارند و به ماگزیلا متصل‌اند
 • مولارهای تحتانی 2 ریشه دارند و به مندیبل متصل‌اند

پره‌مولار

 • اساساً برای جویدن و خرد کردن غذا استفاده می‌شوند
 • دارای 2 کوسپ (لَت)
 • تک ریشه
 • اولین پره‌مولار بالا می‌تواند دوریشه باشد

نیش

 • اساساً برای پاره‌کردن غذا استفاده می‌سوند
 • دارای یک برجستگی مخروطی‌شکل به سمت پایین
 • تک ریشه

پیش

 • برای گاز گرفتن و بریدن غذا
 • تک ریشه

عصبدهی

 • دندان‌های فوقانی: شاخه‌های (ماگزیلاری) عصب ماگزیلاری (CN V2)، از جمله اعصاب آلوئولار قدامی، میانی و خلفی-فوقانی
 • دندان‌های تحتانی: شاخه‌های (مندیبولار) عصب مندیبولار (CN V3)، از جمله اعصاب آلوئولار تحتانی

ساختار

بخش

ویژگی‌ها

تاج

 • پوشیده شده توسط انامِل
 • از لثه بیرون زده است

گردن

 • بین تاج و ریشه دندان قرار دارد

ریشه

 • واقع در سطح آلوئولار استخوان‌های مندیبل و/ یا ماگزیلا
 • متصل به استخوان توسط رباط پری‌ادنتال
 • پوشیده شده با سِمنتوم
 • مولارهای مندیبولی 2 ریشه دارند
 • مولارهای ماگزیلاری 3 ریشه دارند

ترکیبات دندان

ساختار

ویژگی‌ها

انامِل

 • لایه‌ی خارجی دندان که تاج را می‌پوشاند
 • تشکیل‌شده از اکتودرم سطحی
 • تولید توسط آملوبلاست‌ها
 • رنگ سفید، زرد یا خاکستری
 • سخت‌ترین بخش دندان
 • مینرالیزه‌ترین ماده در بدن انسان
 • از هیدروکسی‌آپاتیت تشکیل شده
 • بدون کلاژن
 • توسط اسید موجود در غذاها و نوشیدنی‌ها آسیب می‌بیند و تخریب می‌شود
 • بدون عروق خونی و فاقد عصب

دنتین

 • واقع زیر انامل
 • ترشح‌شده توسط اُدُنتوبلاست‌ها
 • حمایت از تاج دندان
 • تغذیه توسط توبول‌های دندانی اُدُنتوبلاست‌ها، واقع در اطراف پالپ مرکزی

پالپ

 • واقع در حفره مرکزی دندان
 • امتداد با ریشه دندان
 • حاوی عروق خونی، اعصاب و عروق لنفی که از راه فورمان رأسی وارد پالپ می‌شوند (در رأس ریشه کانال)
 • حاوی اُدُنتوبلاست‌ها (همان سلول‌های تولیدکننده دنتین)
 • پالپ دندان و اُدُنتوبلاست‌ها از اکتودرم تیغه عصبی ایجاد می‌شوند
 • حاوی سلول‌های ایمنی (مانند ماکروفاژها و سلول‌های T)

سِمنتوم

 • ساختار سخت و استخوان‌مانند که ریشه دندان را می‌پوشاند
 • ساخته‌شده از هیدروکسی‌آپاتیت و کلاژن
 • ترشح توسط سِمِنتوبلاست‌ها
 • محل اتصال رباط‌های پری‌اُدنتال
 • محل اتصال سِمِنتواُدنتال را تشکیل می‌دهد
برش طولی از یک دندان پیش

دندان از بافت سخت (انامِل، دنتین، سِمِنتوم) و پالپ تشکیل شده است. دنتین تنه‌ی اصلی دندان را می‌سازد و در تاج توسط انامل و در ریشه توسط سمنتوم پوشیده شده است. پری‌اُدنتوم (سمنتوم، غشای پری‌اُدنتال، استخوان آلوئولار و لثه) دندان را در فک ثابت نگه می‌دارد.

© AMBOSS

↙ لثه

ساختار

 • تعریف: بافتی مخاطی که بخش‌های زیر را می‌پوشاند:
  • سطوح آلوئولار ماگزیلا و مندیبل
  • گردن و ریشه دندان
 • توصیف: رنگ صورتی (در افراد سیاه‌پوست ممکن‌است پیگمانته باشد)
 • انواع: می‌تواند به دو دسته‌ی زیر تقسیم شود:
  • لثه‌ی متصل
   • بافت کراتینیزه که به سفتی به ساختار استخوانی متصل است
   • فضای بین‌دندانی زیر هر دندان را پر می‌کند تا پاپیلا‌های داخل‌دندانی را ایجاد کند
  • لثه آزاد: لایه‌ای را اطراف دندان می‌سازد اما مستقیماً به سطح دندان متصل نمی‌باشد

عملکرد

 • محافظت از ریشه دندان و استخوان زیرین از آسیبات مکانیکی و عفونت‌ها
 • تحریک پاسخ التهابی و ترمیم بافتی

عصبدهی

 • سطح بوکال (بیرونی و قدامی)
  • سمت ماگزیلاری (فوقانی): توسط شاخه‌های عصب اینفرااُربیتال عصب‌رسانی می‌شود (شاخه‌های قدامی-فوقانی، میانی و خلفی)
  • سمت مندیبولار (تحتانی): عصب‌رسانی توسط اعصاب مِنتال و بوکال
 • سطح زبانی (داخلی و خلفی)
  • سمت ماگزیلاری (فوقانی): عصب‌رسانی توسط اعصاب نازوپالاتین و گریتر پالاتین
  • سمت مندیبولار (تحتانی): عصب‌‌رسانی توسط اعصاب زبانی (لینگوال)

↙ زبان

ساختار

 • موقعیت: روی کف حفره دهانی
 • بخش‌ها
  • تنه: دو-سوم قدامی
  • ریشه: یک-سوم خلفی
  • رأس: نوک زبان
  • تنه و ریشه‌ی زبان توسط سولکوس ترمینالیس (شیار انتهایی) V شکل از همدیگر جدا می‌شوند.
  • نیمه‌ی راست و چپ توسط سولکوس مدیانوس از هم جدا می‌شوند
 • اتصالات
  • استخوان هیوئید
  • مندیبول
  • کام
  • زائده استایلوئید استخوان تمپورال
  • حلق

عملکرد

 • چشایی
 • صحبت کردن و تولید صدا
 • جویدن و عمل بلع
 • لمس

بافت‌شناسی

زبان از لایه‌های زیر تشکیل شده‌است:

 • غشای مخاطی
  • پشت زبان به دلیل وجود پاپیلا‌های زیاد ظاهری مخمل‌مانند دارد
  • سطح تحتانی نرم و نازک می‌باشد
 • اپی‌تلیوم
  • سطح کراتینیزه
  • اپی‌تلیوم سنگفرشی چندلایه غیرکراتینیزه
 • لایه‌ی عضلانی (عضله اسکلتی)
 • کوریوم: بافت پیوندی با موکوس و غدد سروزی
 • بافت چربی
ساختار زبان

تصویر میکروسکوپی برش عرضی زبان (بزرگنمایی75x)

لایه‌های زان (از بالا به پایین):

سطح کراتینیزه (قرمز یتره)

اپی‌تلیوم سنگ‌فرشی چندلایه غیرکراتینیزه (آبی تیره تا بنفش تیره)

بافت پیوندی (سیاه نقطه‌چینی تا بنفش روشن)

عضله طولی فوقانی زبان (قرمز با خطوط سفید؛ امتداد در طول صفحه افقی در محور X)

عضله‌ی عرضی زبان (قرمز با خطوط سفید؛ امتداد در طول صفحه افقی در محور X)

عضله‌ی عمودی زبان (قرمز با خطوط متراکم سفید؛ در طول صفحه عمودی در محور y) و عضله طولی تحتانی زبان (قرمز و سفید نقطه‌چینی؛ در طول صفحه افقی و محور z)

ساختارهای گرد و بنفش روشن داخل اپی‌تلیوم و بافت عضلانی سمت چپ، غدد زبانی هستند.

Source: © Smart Zoom, Smart In Media. Image and annotations in digital microscopy: PD Dr. Alberto Perez Bouza

اپی‌تلیوم پشتی (dorsal) زبان

تصویر میکروسکوپی زبان (رنگ‌آمیزی H&E، بزرگنمایی 150x)

لایه‌های بافتی (از بالا به پایین و از بیرون به داخل):

سطح کراتینیزه (قرمز مشبک همراه تا بنفش تیره)

اپی‌تلیوم سنگفرشی چندلایه غیرکراتینیزه (بنفش تیره مشبک تا صورتی)

بافت پیوندی (بنفش روشن)
عضلات اسکلتی مخطط (صورتی روشن تا قرمز)

Source: © Smart Zoom, Smart In Media. Image and annotations in digital microscopy: PD Dr. Alberto Perez Bouza

پاپیلا‌های زبان

 • پاپیلا‌های زبانی برآمدگی‌های مخاطی کوچکی هستند که سطح پشتی زبان را پوشانده‌اند.
 • مساحت سطح زبان را افزایش می‌دهند
 • روی سطح خلفی زبان خصوصاً دو-سوم قدامی آن قرار دارند
 • تعدادی از پاپیلاها دارای جوانه‌های چشایی هستند، خوشه‌های 50-150 سلول گیرنده مسئول ایجاد حس چشایی هستند

نوع پاپیلای زبانی

ویژگی‌ها

عصب‌رسانی

پاپیلای فیلیفرم (filiform)

 • بیشترین تعداد از پاپیلا‌های زبانی
 • در تمام دو-سوم قدامی زبان
 • شکل استوانه‌ای و کوچک
 • تنها پاپیلای کراتینیزه
 • مسئولِ:
  • حس لمس
  • افزایش اصطکاک بین زبان و غذا برای تسهیل جویدن و هضم
 • تنها پاپیلا بدون جوانه‌ی چشایی
 • عصب زبانی شاخه‌ی مندیبولار عصب تری‌ژمینال (CN V2) برای حس لمس

پاپیلای فانگی‌فرم (fungiform)

 • واقع در هر دو طرف تنه و رأس زبان
 • شکل شبیه قارچ
 • رنگ قرمز تیره به دلیل پر عروق بودن بافت پیوندی مرکزی
 • حاوی تعداد بسیار کمی جوانه چشایی

پاپیلای فولیات (foliate)

 • واقع در قدام قوس‌های پالاتوگلوسال (کامی-زبانی) و لثه‌های زبانی، روی هر دو سمت زبان
 • شکل برگ‌مانند
 • حاوی تعداد بسیار زیادی جوانه چشایی
 • کوردا تیمپانی عصب فاسیال (CN VII) برای حس چشایی

پاپیلای سیرکاموالات (circumvallate)

 • بزرگترین پاپیلا
 • تعداد 8-12
 • در امتداد قدام سولکوس ترمینالیس (شیار انتهایی) V شکل زبان
 • گنبدی-شکل (در قاعده باریکتر و در رأس پهنتر)
 • پوشیده شده توسط اپی‌تلیوم سنگفرشی چندلایه
 • حاوی تعداد زیادی جوانه چشایی
 • عصب گلوسوفارنژیال (CN IX) برای حس چشایی
 • تنها بخش دو-سوم قدامی زبان که توسط اعصاب CN V3 و CN VII عصب‌دهی نشده است

لوزه‌های زبانی

 • ویژگی‌ها
  • به صورت دوطرفه در قاعده‌ی زبان قرار دارند
  • دو تجمع کوچک از بافت لنفاوی
  • پوشیده شده توسط اپی‌تلیوم سنگفرشی چندلایه غیرکراتینیزه
  • احاطه‌شده توسط کپسولی نازک
 • عملکرد: محافظت ایمنی (حاوی سلول‌های T و سلول‌های B است که IgA می‌سازند)
 • خونرسانی
  • شریان زبانی یا لینگوال (شاخه‌ای از شریان کاروتید خارجی)
  • شریان فاسیال (شاخه تونسیلار)
  • شاخه حلقی یا فارنژیال صعودی (نشأت‌گرفته از شریان کاروتید خارجی)
 • عصب‌رسانی: شاخه‌های تونسیلار عصب گلوسوفارنژیال یا عصب 9 مغزی (CN IX)

عضلات زبان

عضلات خارجی زبان

عضلات خارجی زبان از سمت بیرون زبان نشأت می‌گیرند.

عضله

منشأ (origin)

محل اتصال (insertion)

عصب‌رسانی

عملکرد

پالاتوگلوسوس

 • آپونوروز کام (آپونوروز کام نرم)
 • سمت‌های خلفی-جانبی زبان
 • عصب واگ (CN X) از راه شبکه‌ی حلقی
 • بالا بردن قسمت خلفی زبان
 • پایین آوردن کام نرم

جنوگلوسوس

 • مندیبل (توبرکول genial)
 • تنه استخوان هیوئید
 • سطح تحتانی زبان
 • عصب هایپوگلوسال (CN XII)
 • بیرون آوردن و پایین آوردن زبان

هیوگلوسوس

 • استخوان هیوئید (شاخ بزرگ و تنه استخوان)
 • سطح جانبی و تحتانی زبان
 • جمع کردن و پایین آوردن زبان

استایلوگلوسوس

 • استخوان تمپورال (زائده استایلوئید)
 • سطح جانبی و تحتانی زبان
 • بالا بردن نواحی جانبی زبان برا تسهیل بلع
 • جمع کردن زبان

نکته: Genioglossus معمولاً زبان را در خط وسط بصورت متقارن بیرون می‌آورد، اما اگر آسیب یک‌طرفه هایپوگلوسال داشته باشیم، زبان به سمتی که آسیب دیده است منحرف می‌شود.

آسیب عصب هایپوگلوسال

هنگامی که بیمار زبانش را بیرون آورده، انحراف به چپ قابل مشاهده بوده‌است.

این یافته‌ی تیپیک آسیب عصب هایپوگلوسال است.

Source: © IMPP

عضلات داخلی زبان

عضلات داخلی زبان در داخل خود زبان نشأت گرفته و به همان‌جا insertion پیدا می‌کنند.

عضله

منشأ (origin)

محل اتصال (insertion)

عصب‌رسانی

عملکرد

عضله‌ی طولی فوقانی

 • دیواره فیبروزی میانی نزدیک اپی‌گلوت
 • لبه‌های جانبی زبان
 • عصب هایپوگلوسال (CN XII)
 • جمع کردن زبان، کوتاه و ضخیم کردن آن

عضله طولی تحتانی

 • ریشه زبان
 • رأس زبان

عضله‌ی عمودی (vertical)

 • پشت زبان (لایه‌ی فیبروزی زیرمخاطی)
 • مرزهای قدامی زبان
 • پهن و صاف کردن زبان

عضله‌ی عرضی زبان

 • دیواره فیبروزی میانی
 • لبه‌های جانبی زبان
 • باریک و دراز کردن زبان

عروق خونی و عصب‌رسانی زبان

ساختار

ویژگی‌ها

خونرسانی شریانی

 • شریان لینگوال (زبانی)
  • شاخه‌ای از شریان کاروتید خارجی (در سطح استخوان هایوئید در مثلث کاروتید)
  • شاخه‌ها
   • شریان زیرزبانی (sublingual)
   • شریان زبانی پشتی (dorsal lingual)
   • شریان سوپراهایوئید
   • شریان لینگوال عمقی (شاخه انتهایی شریان زبانی)

تخلیه وریدی

 • وریدهای زبانی
  • منشأ از پشت، طرفین و سطح تحتانی زبان
  • تخلیه به ورید ژوگولار داخلی
  • در امتداد مسیر شریان زبانی
 • ورید رانین (ranine)
  • آغاز در نوک بخش تحتانی زبان
  • در امتداد مسیر عصب هایپوگلوسال
 • وریدهای دیگر
  • ورید زیرزبانی (sublingual)
  • ورید زبانی پشتی (dorsal lingual)
  • ورید سوپراهایوئید
  • ورید زبانی عمقی
 • این وریدها مسیر اصلی جذب نیتروگلیسرین زیرزبانی هستند

عصب‌دهی

 • عصب‌دهی حرکتی
  • عصب هایپوگلوسال (CN XII): عضلات هایوگلوسوس، جنوگلوسوس و استایلوگلوسوس
  • عصب واگ (CN X): عضله پالاتوگلوسوس
 • عصب‌دهی حسی
  • دو-سوم قدامی زبان (بغیر از پاپیلا والاتا)
   • چشایی: کوردا تیمپانی از عصب فاسیال (CN VII)
   • حس عمومی: عصب زبانی از شاخه مندیبولار عصب تری‌ژمینال (CN V2)
  • یک-سوم خلفی زبان (از جمله پاپیلا والاتا): چشایی و حس عمومی از راه عصب گلوسوفارنژیال (CN IX)
  • ناحیه اپی‌گلوت زبان و خود اپی‌گلوت: چشایی و حس عمومی از راه عصب لارنژیال داخلی از عصب واگ (CN X)

نکته: تمام عضلات زبان (داخلی و خارجی) توسط عصب هایپوگلوسال (عصب 12 مغزی) عصب‌رسانی می‌شوند، بغیر از عضله‌ی پالاتوگلوسوس (توسط عصب واگ)

وریدهای ژوگولار

منظر جانبی راست

وریدهای ژوگولار سطحی:

– ورید ژوگولار خارجی از اتصال ورید اُکسی‌پیتال  و شاخه‌ی حلفی ورید رترومندیبولار بوجود آمده است. این ورید خون وریدی را از جمجمه دریافت کرده و به ورید ساب‌کلاوین تخلیه می‌شود.

– ورید ژوگولار قدامی از اتصال وریدهای ساب‌مندیبولار کوچک تشکیل شده‌است. این ورید خون وریدی را از ساختارهای قدامی گردن دریافت کرده و به ورید ساب‌کلاوین تخلیه می‌شود. قوس ورید ژوگولار (اینجا نشان داده نشده) در ناحیه فوق‌ترقوه‌ای توسط ارتباط وریدهای ژوگولار قدامی هر دو سمت ایجاد می‌شود.

ورید ژوگولار عمقی: ورید ژوگولار داخلی (IJV) در حفره ژوگولار جمجمه بعنوان ادامه سینوس سیگموئید آغاز می‌شود. این ورید خون وریدی را از مغز، صورت و ساختارهای سر و گردن (مثلاً غدد بزاقی، زبان و غده تیروئید) دریافت می‌کند. ورید ژوگولار داخلی در زاویه‌ی وریدی به ورید ساب‌کلاوین وصل شده و ورید براکیوسفالیک را تشکیل می‌دهد.

© AMBOSS

جنین‌شناسی

ساختار

ویژگی‌ها

دو-سوم قدامی زبان

 • تکامل از اولین قوس حلقی
  • یک برجستگی میانی (جوانه میانی زبان یا توبرکولوم ایمپار) در داخل اولین قوس حلقی طی هفته 4 رویانی شکل می‌گیرد
  • برجستگی‌های زبانی جانبی در سمت‌های راست و چپ اولین قوس حلقی طی هفته 5 تکامل رویانی شکل گرفته، متسع می‌شوند و برجستگی زبانی را می‌پوشانند
  • شیار میانی نشانگر خط اتصال است

یک-سوم خلفی زبان

 • تکامل از قوس‌های حلقی دوم، سوم و چهارم
  • یک برجستگی (کاپولا) از قوس حلقی دوم طی هفته‌ی 4 رویانی تکامل می‌یابد
  • برجستگی متعاقب اندودرم (برجستگی هاپوفارنژیال) از قوس‌های 3 و 4 حلقی متسع شده و طی هفته‌های 5 و 6 رویانی، کاپولا را می‌پوشاند

فورامن سکوم (زبان)

 • واقع در محل اتصال بین سولکوس ترمینالیس (شیار انتهایی) و سولکوس مدیالیس (شیار میانی)
 • محل نشأت گرفتن مجرای تیروگلوسال

عضلات زبان

 • عضلات داخلی و خارجی هر دو از میلوبلاست‌های اکسیپیتال که به سمت زبان مهاجرت کرده‌اند، ایجاد می‌شوند
تکامل زبان

برش عرضی انتهای جمجمه‌ای جنین (تقریباً در انتهای هفته‌ی چهارم رویانی)

زبان در هفته‌ی چهارم بارداری از اندودرم و مزودرم مربوط به قوس‌های حلقی 1، 2 و 3 و 4 شکل می‌گیرد.

© AMBOSS

↙ کام

نگاه کلی

 • کام، حفره‌ی دهان را از حفره بینی جدا می‌کند
 • سقف دهان و کف بینی را تشکیل می‌دهد.

آناتومی کام نهایی

ساختار

ویژگی‌ها

کام سخت

 • یک ساختار استخوانی پوشیده‌شده با مخاط
 • شکل‌گرفته از صفحه‌ی افقی استخوان پالاتین (در خلف) و صفحه‌های کامی استخوان ماگزیلا (در قدام)
 • دارای سوراخ‌های (فورامن‌ها) زیر:
  • سوراخ اینساسیو (incisice foramen)
  • سوراخ کامی بزرگ (greater palatine foramen)
  • سوراخ کامی کوچک (lesser palatine foramen)
 • خون را از شریان‌های پالاتینی بزرگ (greater palatine) دریافت می‌کند (شاخه‌هایی از شریان پالاتینی بزرگ که از شریان ماگزیلاری نشأت گرفته‌اند)
 • عصب‌رسانی توسط عصب پالاتین بزرگ (greater palatine) و عصب نازوپالاتین (شاخه‌هایی از عصب ماگزیلاری)

کام نرم

 • یک چین فیبری-عضلانی که بخش خلفی کام را ایجاد می‌کند
 • خونرسانی توسط شاخه‌های شریان کاروتید خارجی از جمله:
  • شریان کامی صعودی (ascending palatine artery) که از شریان فاسیال نشأت می‌گیرد
  • شاخه‌های کامی شریان حلقی صعودی
  • شریان‌های کامی کوچک (lesser palatine arteries)، شاخه‌های شریان کامی نزولی که از شریان ماگزیلاری نشأت می‌گیرند
 • عصب‌رسانی توسط عصب کامی کوچک (lesser palatine nerve) برای ترشحات، احساس عمومی و چشایی و عصب واگ (برای حرکت)
عصب‌رسانی حسی حفره بینی و کام

شاخه‌های عصب ماگزیلاری نواحی زیر را عصب‌دهی می‌کنند:

– حفره خلفی بینی

– کام نرم (اعصاب لِسِر پالاتین)
– کام سخت (عصب گریتر پالاتین  و نازوپلاتین)

شاخه‌های اتموئیدی قدامی عصب اُفتالمیک حفره قدامی بینی را عصب‌دهی می‌کنند.

© AMBOSS

عضلات کام

عضله

منشأ (origin)

محل اتصال (insertion)

عصب‌رسانی

عملکرد

تنسور ویلی پالاتین

 • صفحه‌ی تریگوئید میانی از استخوان اسفنوئید (حفره اسکافوئید)
 • لوله‌ی شنوایی (بخش غضروفی)
 • آپونوروز پالاتین (آپونوروز کام نرم)
 • شاخه مندیبولار عصب تری‌ژمینال (CN V3)
 • کشش کام نرم
 • باز کردن مدخل لوله‌ی شنوایی هنگام بلع

لواتور ویلی پالاتین

 • استخوان تمپورال (ناحیه پتروس)
 • لوله شنوایی (بخش غضروفی)
 • عصب واگ (شاخه‌های شبکه حلقی)
 • بالا بردن کام نرم

زبان کوچک

 • استخوان پالاتین (خار خلفی بینی)
 • لبه‌ی خلفی کام سخت
 • آپونوروز پالاتین (آپونوروز کام نرم)
 • مخاط زبان کوچک
 • بستن نازوفارنکس
 • حرکت زبان کوچک

پالاتوگلوسوس

 • آپونوروز پالاتین (آپونوروز کام نرم)
 • سمت خلفی-جانبی زبان
 • بالا بردن زبان

پالاتوفارنگوس

 • غضروف تیروئید
 • بخش‌های جانبی حلق
 • شاخه‌های شبکه حلقی از:
  • عصب واگ
  • عصب گلوسوفارنژیال
 • بستن نازوفارنکس
 • بالا بردن حلق

جنین‌شناسی (تکامل کام)

 • هفته چهارم تکامل
  • تقسیمات روبه‌پایین مزودرم پوشاننده مغز پیشین ← شکل‌گیری برجستگی فرونتونازال
  • ضخیم‌شدن موضعی سطح اکتودرم روی هر دو سمت برجستگی فرونتونازال ← شکل‌گیری پلاکودهای نازال
 • هفته پنجم تکامل: فرورفتگی پلاکودهای بینی ← شکل‌گیری برجستگی‌های میانی و جانبی
 • هفته‌های 6 و 7 تکامل
  • رشد میانی برجستگی‌های ماگزیلاری و متعاقباً اتصال برجستگی‌های میانی بینی ← شکل‌گیری بخش داخل‌ماگزیلاری تشکیل‌شده از:
   • بخش لبیال ← شکل‌گیری فیلتروم
   • بخش فک فوقانی ← شکل‌گیری 4 دندان پیش
   • بخش کام ← شکل‌گیری کام اولیه‌ی مثلثی شکل (زائده کامی میانی)
  • تکامل زوائد کامی جانبی در خلف کام اولیه و متعاقباً اتصال دو صفحه‌ی کامی در وسط ← شکل‌گیری کام ثانویه حدود هفته‌های 8-12 تکامل
 • هفته‌های 7-8 تکامل: اتصال کام اولیه و ثانویه در سطح فورامن اینساسیو ← شکل‌گیری کام نهایی

ساختار

شکل‌گیری

نقائص تکاملی

کام اولیه

 • شکل‌گیری از راه اتصال برجستگی‌های میانی بینی در خط وسط با برجستگی‌های کامی
 • لب شکافدار: اختلال در اتصال زوائد کامی و برجستگی‌های میانی بینی

کام ثانویه

 • شکل‌گیری از راه اتصال زوائد کامی جانبی (صفحات کامی) که از برجستگی‌های ماگزیلاری نشأت می‌گیرند
 • کام شکافدار: اختلال در اتصال صفحات کامی یا صفحات کامی به دیواره بینی و/ یا کام اولیه

کام دائمی

 • شکل‌گیری از راه اتصال کام‌های اولیه و ثانویه، بصورتی که دیواره‌ی بینی در سطح سوراخ اینساسیو قرار می‌گیرد
 • N/A

نکته: در آسیب‌های عصب واگ (عصب 10)، زبان کوچک به سمت مخالف آسیب منحرف می‌شود.

تکامل صورت و کام

بالا: در هفته‌ی 5، سوماتودئوم توسط زائده فرونتال تکی (صورتی)، فک فوقانی جفت (زرد) و فک تحتانی جفت (آبی) احاطه می‌شود. دو پلاکود بویایی در زائده فرونتال شکل گرفته و وارد دو چاله بویایی می‌شوند؛ هرکدام توسط برجستگی میانی (سبز) و جانبی (بنفش) در هفته 6 احاطه می‌شوند. در هفته 6، حفرات میانی بینی به هم می‌پیوندند تا پل بینی، فیلتروم، سپتوم بینی و کام اولیه را بسازند. حفرات جانبی بینی بعدها برای ایجاد طرفین بینی تکامل می‌یابند (هفته‌های 7 و 10).

پایین: کام ثانویه از دو صفحه کامی برجستگی ماگزیلاری شکل می‌گیرد. این دو صفحه در نهایت در میانه به هم می‌پیوندند و در خلف نیز با کام اولیه اتصال می‌یابند.

© AMBOSS

↙ غدد بزاقی

علاوه بر سه غده بزرگ جفت (پاروتید، ساب‌مندیبولار و زیرزبانی)، چندصد غده بزاقی کوچک دیگر نیز در حفره دهان و حلق وجود دارند. این غدد بعنوان غدد ترشحی تا 1.4L بزاق در روز تولید می‌کنند. عملکرد اصلی بزاق عبارت است از:

 • هضم
 • محافظت از مخاط و دندان‌ها
 • دفاع ایمنی
 • انتقال طعم‌‌های محلول به جوانه‌های چشایی

غده پاروتید

 • واقع در سطح عضله ماستر، خلف راموس مندیبول و در سمت شکمی-دمی کانال شنوایی حارجی در حفره رترومندیبولار
 • توسط شاخه‌های عصب فاسیال که از داخل غده پاروتید رد می‌شوند به بخش‌های کوچکتری تقسیم می‌شود
 • مجرای بزاقی این غده (مجرای استنسن) در امتداد عضله ماستر ادامه یافته و در مجاورت دومین دندان آسیاب در وستیبول دهان (فضای بین گونه‌ها و دندان‌ها) به دهان باز می‌شود.
 • اغلب مایع سروزی و ∼ 40% تمام بزاق را می‌سازد

غده ساب‌مندیبولار

 • واقع در سمت میانی و خلفی سطح داخلی مندیبول بالای عضلات میلوهایوئید و دی‌گاستریک
 • مجرای بزاقی (مجرای وارتون) در کارونکل زیرزبانی پایان می‌یابد
 • تولید مایع سروموکوس و بخش بیشتر (∼50%) بزاق ترشحی

غده زیرزبانی

 • واقع در سمت داخلی مندیبول بالا عضله میلوهایوئید و زیر چین زیرزبانی
 • مجرای بزاقی اصلی آن نیز به مجرای وارتون می‌ریزد
 • اغلب مایع موکوسی تولید می‌کند
غدد بزاقی ماژور

این‌ها 3 جفت غده بزاقی اصلی هستند.

غده پاروتید شکلی هرم‌مانند دارد، زیر مئاتوس شنوایی خارجی قرار دارد و در خلف وارد شیار رترومندیبولار گشته و در سمت داخلی روی سطح عضله ماستر قرار می‌گیرد. مجرای پاروتید (مجرای استنسن) از لبه‌ی قدامی غده نشأت گرفته، در لبه‌ی قدامی ماستر به سمت داخل می‌چرخد و در مجاورت دندان مولار دوم ماگزیلاری عضله‌ی بوکسیناتور را سوراخ کرده و وارد حفره دهان می‌شود. غدد پاروتید فرعی نیز شایع می‌باشند و اغلب در سمت قدامی-فوقانی غده پاروتید اصلی قرار دارند و به مجرای پاروتید اصلی تخلیه می‌شوند.

غده ساب‌مندیبولار در مثلث ساب‌مندیبولار قرار داشته و دور لبه آزاد خلفی میلوهایوئید می‌پیچد و به همین خاطر این عضله را به دو بخش سطحی و عمقی تقسیم می‌کند. مجرای ساب‌مندیبولار (مجرای وارتون) از بخش عمقی غده نشأت گرفته و در هر دو طرف فرنلوم زبانی وارد حفره دهان می‌شود.

غده زیرزبانی (ساب‌‌لینگوال) زیر زبان، بین مندیبل و جنوگلوسوس قرار دارد. این غده از راه تعداد زیادی مجرای کوچک (مجاری Rivinus) به حفره‌ی دهانی تخلیه می‌شود؛ این مجاری به کف دهان باز شده و از راه یک مجرای بزرگ (مجرای بارتولین) به مجرای ساب‌مندیبولار تخلیه می‌شوند.

© AMBOSS

غده بزاقی پاروتید (مدل آناتومیک)

بخشی از غده پاروتید (نشان داده شده با ستاره) برداشته شده تا شاخه‌های عصب فاسیال داخل غده نشان داده شوند، این عصب عضلات مسئول حالات چهره را عصب‌دهی می‌کند.

Source: © IMPP

عصب‌رسانی غده پاروتید

فیبرهای مسئول عصب‌دهی پاراسمپاتیک در هسته‌های بزاقی تحتانی نشأت گرفته و در امتداد شاخه‌های عصب گلوسوفارنژیال (IX) پیش از سیناپس با گانگلیون اُتیک قرار می‌گیرند. فیرهای پست سیناپسی به عصب اُیرکولوتمپورال (شاخه‌ای از عصب مندیبولار، V3) می‌پیوندند تا به غده پاروتید برسند.

فیبرهای مسئول عصب‌دهی سمپاتیک در سگمان‌های T1/T2 نخاعی نشأت گرفته و پیش از سیناپس دادن با نورون‌های پاراسمپاتیک در گانگلیون گردنی فوقانی، به تنه‌ی سیناپتیک می‌پیوندند. سپس فیبرهای پست‌سیناپسی همراه با شاخه‌هایی شریان کاروتید خارجی به غده پاروتید می‌رسند.

© AMBOSS

جویدن

عضلات جویدن

عضله

منشأ (origin)

محل اتصال (insertion)

عصب‌رسانی

عملکرد

جنین‌شناسی

ماستر

 • قوس زایگوماتیک
 • مندیبل (راموس، زاویه و سطح جانبی زائده کورونوئید)
 • شاخه مندیبولار عصب تری‌ژمینال (CN V3)
 • بخش عمقی: به عقب بردن مندیبل
 • بخش سطحی: بالا بردن مندیبل (قوی‌ترین عضله)
 • اولین قوس حلقی

تمپورالیس

 • حفره تمپورالیس
 • مندیبل (راموس و زائده کورونوئید)
 • بالا بردن و به عقب بردن مندیبل

تریگوئید جانبی

 • سر فوقانی: استخوان اسفنوئید (حفره اینتراتمپورال)
 • سر تحتانی: استخوان اسفنوئید (سطح جانبی صفحه تریگوئید جانبی)
 • مندیبل (گردن و مفصل تمپرومندیبولار)
 • انقباض دوطرفه
  • سر بالایی: بالا بردن مندیبل
  • سر پایینی: پایین آوردن و بیرون آوردن مندیبل (بیرون‌آورنده بزرگ)
  • انقباض یک‌ظرفه: حرکات افقی و جانبی مندیبل به طرفین

تریگوئید میانی

 • سر سطحی
  • توبرزیته ماگزیلاری
  • استخوان پالاتین (زائده هرمی)
 • سر عمقی
  • استخوان اسفنوئید (سطح میانی صفحه تریگوئید خارجی)
  • استخوان پالاتین (زائده هرمی)
 • مندیبل (سطح میانی، زاویه و راموس)
 • بالا بردن و بیرون زدن مندیبل

عملکرد

 • عضلات جویدن فرایند جویدن را از راه‌های زیر تسهیل می‌کنند:
  • پایین آوردن مندیبول (باز کردن دهان)، که در آن عضلات زیر نقش دارند:
   • تریگوئید خارجی
   • عضلات سوپراهایوئید مخصوص (دی‌گاستریک قدامی، جنوهایوئید و مایلوهایوئید)
  • بالا بردن مندیبول (بستن دهان) که در آن عضلات زیر نقش دارند:
   • ماستر (بخش سطحی)
   • تمپورالیس
   • تریگوئید میانی
  • بیرون آوردن فک توسط عضلات زیر:
   • تریگوئید خارجی (مشارکت اصلی)
   • تریگوئید داخلی
  • برگرداندن فک به خلف توسط عضلات:
   • ماستر (بخش عمقی)
   • تمپورالیس
   • بعضی از عضلات سوپراهایوئید (دی‌گاستریک و جنوهایوئید)
عضلات جویدن

منشأ (origin) و محل اتصال (insertion) عضلات مسئول حرکات فک در مفصل تمپرومندیبولار

 (1) تمپورالیس: حفره تمپورال ← مندیبل (راموس و زائده کورونوئید)

(2) ماستر: قوس زایگوماتیک ← مندیبل (راموس، زاویه فک و زائده کورونوئید)

(3a) تریگوئید میانی: توبرزیته ماگزیلاری و استخوان پالاتین (سر سطحی)، استخوان اسفنوئید و استخوان پالاتین (سر عمقی) ← مندیبل (سطح مندیبل، زاویه فک و راموس)

(3b) تریگوئید جانبی: حفرا اینفراتمپورال (سر سطحی) و صفحه تریگوئید (سر تحتانی) ← مندیبل (گردن و مفصل تمپرومندیبولار)

این عضلات از اولین قوس برانکیال ایجاد شده و توسط شاخه مندیبولار عصب تری‌ژمینال عصب‌رسانی می‌شوند.

© AMBOSS

بلع

 • بلع یعنی انتقال یک لقمه (بولوس) از غذا از دهان به معده از راه حلق و مری.
 • شامل فازهای دهانی، حلقی و مروی است

نگاه کلی

فاز بلع

ویژگی‌ها

فاز دهانی

 • فرایندی ارادی
 • لقمه غذا جویده می‌شود، با بزاق مرطوب می‌گردد و توسط زبان به سمت حلق دهانی هدایت می‌شود (اساساً توسط عضلات پالاتوگلوسوس و استایلوگلوسوس)

فاز حلقی

 • فرایندی غیرارادی
  1. وقتی لقمه غذا به سمت عقب هل داده می‌شود، عضلات لواتور ویلی پالاتین و تنسور ویلی پالاتین کام نرم را بالا برده و مانع از ورود غذا به نازوفارنکس می‌شوند
  2. دیواره‌های حلقه با انقباض عضلات حلقی طولی زیر، بلند می‌شوند:
   • سالپنگوفارنگوس
   • پالاتوفارنگوس
   • استایلوفارنگوس
  3. عضله سوپراهایوئید منقبض شده و استخوان هایوئید و حنجره را بالا می‌برد
  4. اپی‌گلوت بسته می‌شود و در نتیجه:
   • از مدخل حنجره محافظت می‌کند
   • مانع از ورود غذا به نای و مجاری هوایی می‌شود (ممانعت از آسپیراسیون)
 • این فاز در سکته‌مغزی ساقه‌ی مغز ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد و مختل شود

فاز مروی

 • فرایندی غیرارادی
  1. انقباض عضلات منقبض‌شونده حلقی (فوقانی، میانی و تحتانی) ← حرکت لقمه غذا به سمت پایین در مری
  2. پریستالسیس یا حرکات دودی مری ← حرکت غذا به سمت معده
 • در بیماری آشالازی این فاز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

حش چشایی

نگاه کلی

 • تعریف: یک فرایند حسی-شیمیایی تحریک شده توسط یون‌ها و مولکول‌های محلول تحریک‌کننده گیرنده‌های واقع روی جوانه‌های چشایی
 • موقعیت: جوانه‌های چشایی اساساً در زبان، کام و اپی‌گلوت واقع‌اند

آناتومی مزه

مسیر چشایی

اعصاب مسئول حس چشایی اطلاعات را به هسته‌های چشایی در مدولا می‌رسانند و از این بخش اطلاعات به 3 ناحیه از مغز انتقال می‌یابند:

 • هسته شکمی خلفی-میانی (VPM) تالاموس که به ژایروس پست‌سنترال مغز پیام‌رسانی می‌کند (درک آگاهانه طعم)
 • هیپوتالاموس (بخش احساسی درک چشایی)
 • آمیگدال (بخش احساسی درک چشایی)
مسیر چشایی

اولین نورون مسیر چشایی در گانگلیون اعصاب فاسیال، واگ و گلوسوفارنژیال قرار دارد. فیبرهای آوران چشایی به هم می‌پیوندند تا مسیر عصبی که به هسته مسیر چشایی می‌رسد را به وجود بیاورند.

نورون‌های ثانویه از بصل‌النخاع در سه شاخه مجزا به هیپوتالاموس و آمیگدال رفته و درک‌های حس چشایی را انتقال می‌دهند.

© AMBOSS

پاپیلا‌ها و جوانه‌های چشایی

 • پاپیلا‌های چشایی
  • بیرون‌زدگی‌های بافت پیوندی که توسط سلول‌های سنگ‌فرشی پوشیده شده‌اند
  • 4 نوع:
   • Foliate
   • Filiform
   • Fungiform
   • Circumvallate
  • این‌ها حاوی انواع مختلفی از جوانه‌های چشایی هستند.
 • جوانه‌های چشایی
  • حاوی میکروویلی که به مدخل مرکزی (قطب) متصل می‌شوند
  • مکانیسم‌های مختلف سیگنال‌دهی چشایی عبارتند از:
   • کانال‌های یونی در عرض غشا
    • شور (مثلاً با سدیم کلراید)
    • ترش (مثلاً با یون‌های هیدروژن)
   • گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین G
    • شیرین (مثلاً کربوهیدرات‌ها)
    • تلخ (مثلاً کوینین یا نیکوتین)
    • اومامی (مثلاً گلوتامات و آسپارتات)
نورون‌های حسی اولیه و ثانویه

نورون‌های حسی اولیه مانند سلول‌های بویایی پتانسیل‌های گیرنده (انتقال) و پتانسیل‌های عمل (تبدیل) را تحریک می‌کنند. اگرچه نورون‌های حسی ثانویه فقط می‌توانند پتانسیل‌های گیرنده (انتقال) را تحریک کنند. این اعصاب برای هدایت سیگنال‌ها یک سیناپس شیمیایی با سلول عصبی پست‌سیناپتیک ساختته و در نتیجه می‌توانند پتانسیل‌های عمل را تحریک کنند. مثال‌های نورون‌های حسی ثانویه عبارتند از سلول‌های گیرنده شنوایی و سلول‌های گیرنده چشایی.

© AMBOSS

فیزیولوژی مزه

انواع مزه

ماده محرک

مکانیسم

عملکرد

شور

 • یون‌ها (مثلاً Na+، NH4+، K و Cl)
 • یون‌ها از راه کانال‌های یونی سلول وارد می‌شوند ← دپولاریزاسیون سلولی ← تولید پتانسیل‌های عمل از راه فیبرهای عصبی ← درک طعم شور توسط مغز
 • تنظیم مصرف الکترولیت‌ها

ترش

 • یون‌های هیدروژن (H+)
 • هیدروژن از راه کانال‌های موجود در عرض غشا وارد سلول می‌شود ← اسیدی شدن محتوای داخل‌سلولی ← تولید پتانسیل عمل در فیبرهای عصبی ← درک طعم شور توسط مغز
 • پیام هشدار برای سموم

شرین

 • کربوهیدرات‌ها و تعدادی از پریوتئین‌ها
 • اتصال به گیرنده‌های پروتئین G ← افزایش پیام‌آوران ثانویه ← آزادسازی ذخایر کلسیمی به داخل سیتوپلاسم سلول ← ورود سدیم به سلول ← آزادسازی ATP ← تولید پتانسیل عمل در فیبرهای عصبی ← درک طعم‌های شیرین، تلخ و اومامی توسط مغز
 • افزایش اشتیاق برای غذاهای پرکالری

تلخ

 • بشدت متغییر (مثلاً کوینین و نیکوتین)
 • پیام هشدار برای سموم

اومامی (گوشت)

 • آمینواسیدهای مختلف (مثلاً گلوتامات و آسپارتات)
 • افزایش اشتیاق برای غذاهای پر از پروتئین
دپولاریزاسیون گیرنده چشایی (حس چشایی)

پنج حس چشایی در نتیجه‌ی فعال شدن سلول‌های گیرنده روی پاپیلا‌های زبانی ایجاد می‌شوند.

یون‌ها و پروتئین‌های مسئول طعم‌های تلخی، شیرینی و اومامی به پروتئین گیرنده G متصل شده و آن را فعال می‌کنند (از راه دپولاریزاسیون غیرمستقیم). این اتصال فسفولیپاز را فعال مرده و در نتیجه اینوزیتول تری‌فسفات (IP3) افزایش می‌یابد. این ماده کلسیم داخل‌سلولی را آزاد کرده و به کانال‌های TRPM متصل می‌گردد تا سلول‌های گیرنده چشایی را دپولاریزه کند.

یون‌های مسئول حس ترشی و نمکی منجر به دپولاریزاسیون مستقیم سلول‌های گیرنده چشایی می‌شود. غذاهای ترش اسیدی بوده و H+ آزاد می‌کنند، این یون‌ها نیز کانال‌های K+ را مسدود کرده و مانع از خروج یون‌های پتاسیم می‌شوند. این فرایند باعث افزایش بار کلی مثبت داخل سلول شده و در نتیجه سلول گیرنده چشایی دپولاریزه می‌شود. یون‌های Na+ موجود در غذا مسئول احساس شوری آن هستند.

TRPM: کانال‌های یونی گیرنده انتقال‌دهنده شبه-ملاستاتین

© AMBOSS

اهمیت بالینی

اختلالات عصبی

 • فلج عصب فاسیال
 • فلج بولبار
 • نورالژی تری‌ژمینال
 • آسیب عصب تری‌ژمینال
 • آسیب عصب گلوسوفارنژیال
 • آسیب عصب واگ
 • آسیب عصب اکسسوری (XI)
 • اختلال چشایی (Dysgeusia)
 • از بین رفتن چشایی (Ageusia)
 • سندرم فورامن ژوگولار
 • آشالازی
 • تریسموس

بیماری‌های التهابی و عفونی

 • ژینژیویت اُلسراتیو نکروزان حاد
 • تونسیلیت حاد
 • چیلیتیس زاویه‌ای
 • آفت دهانی
 • ژینژیویت
 • گلوسیت
 • بیماری دست، پا و دهان
 • هرپانژینال
 • هرپس لبی
 • فارنگوتونیسلیت هرپسی
 • آنژین لودویگ
 • لوکوپلاکی مویی دهان
 • کاندیدیازیس دهانی-حلقی (برفک دهانی)

اختلالات ایمین

 • سندرم شوگرن
 • آنژیوادم
 • میاستنی گراویس

بیماری‌های مادرزادی و دیس‌مورفیسم

 • ماکروگلوسیا (بزرگی زبان)
 • اُستئوژنز ایمپرفکتا
 • دندان Hutchinson
 • سندرم گاردنر
 • کام شکافدار و لب شکافدار

اختلالات نئوپلاستیک

 • سرطان حفره دهانی
 • سرطان حلق (کارسینوم سلول سنگفرشی لوزه)

آسیب‌های دندانی

 • شکستن بخشی از دندان (avulsion)
 • دررفتگی دندان

اختلالات دیگر

منابع

1.

Velkey J. Craniofacial Development. https://web.duke.edu/anatomy/embryology/craniofacial/craniofacial.html. Updated: December 12, 2016. Accessed: April 26, 2018.

2.

Moss-Salentijn L, Robinson ES. Facial and palatal development. url: http://www.columbia.edu/itc/hs/medical/humandev/2004/Chapt11-FacialPalatalDev.pdf Accessed: April 26, 2018.

3.

Pansky B. Development of the Palate. https://discovery.lifemapsc.com/library/review-of-medical-embryology/chapter-55-development-of-the-palate. Accessed: April 26, 2018.

4.

Kandel E, Schwartz J, Jessell T. Principles of Neural Science, Fourth Edition. McGraw-Hill Medical; 2000

5.

Standring S. Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. Elsevier Health Sciences; 2016

6.

Sadler TW. Langman’s Medical Embryology. LWW; 2018

7.

Douglas D. Damm; Jerry E. Bouquot; Brad Neville; Carl M. Allen. Oral & Maxillofacial Pathology. W B Saunders Company; 2002

8.

Prada CE, Zarate YA, Hopkin RJ. Genetic Causes of Macroglossia: Diagnostic Approach. Pediatrics .2012; 129(2): p.e431-e437. doi: 10.1542/peds.2011-1732.| Open in Read by QxMD

9.

Daniel J Bell; Craig Hacking et al.. Palate. https://radiopaedia.org/articles/palate?lang=us. Updated: December 31, 2018. Accessed: March 4, 2020.

10.

Núñez-Martínez PM, García-Delgado C, Morán-Barroso VF, Jasso-Gutiérrez L. Congenital macroglossia: clinical features and therapeutic strategies in pediatric patients. Bol Med Hosp Infant Mex .2016; 73(3): p.212-216. doi: 10.1016/j.bmhimx.2016.03.003.| Open in Read by QxMD

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد