جدول محتوا

حلق

خلاصه

حلق یک حفره عضلانی-غشایی است که حفرات دهان و بینی را به حنجره و مری متصل می‌کند. حلق به حلق بینی (نازوفارنکس) که از قاعده‌ی جمجمه تا کام نرم امتداد دارد و حلق دهانی (اُروفارنکس) از زبان کوچک تا استخوان هیوئید و لارنگوفارنکس از C4 تا C6، تقسیم می‌شود. حلق نقش مهمی در بلع، صداسازی و هدایت هوا دارد. خونرسانی شریانی حلق توسط شاخه‌های شریان کاروتید خارجی، شاخه‌های کامی و لوزه‌ای صعودی شریان فاسیال، شریان ماگزیلاری و شاخه‌های زبانی پشتی شریان زبانی انجام می‌شود. وریدهای حلقی به ورید ژوگولار داخلی تخلیه می‌شوند. عروق لنفاوی مستقیماً یا از راه گره‌های حلف حلقی یا اطراف نایی وارد گره‌های لنفی عمقی گردن می‌شوند. عصب‌دهی حرکتی و حسی اغلب از راه شاخه‌های اعصاب واگ و گلوسوفارنژیال تأمین می‌گردد. مخاط حلقی توسط اپی‌تلیوم سنگفرشی چندلایه و اپی‌تلیوم مطبق کاذب مژک‌دار همراه با سلول‌های گابلت، پوشیده شده است. بیماری‌هایی که می‌توانند حلق را درگیر کنند عبارتند از عفونت‌ها (فارنژیت، تونسیلیت، دیفتری و مونونوکلئوز عفونی)، آپنه انسدادی خواب، دیس‌فاژی یا اختلال بلع و  سرطان حلق.

آناتومی

نگاه کلی

 • حلق یک حفره عضلانی-غشایی است که حفرات دهان و بینی را به حنجره و مری متصل می‌کند.
 • طول: 12-14 cm
 • بخش‌ها
  • نازوفارنکس (حلق بینی)
  • اُروفارنکس (حلق دهانی)
  • لارنگوفارنکس
 • مرزها
  • فوقانی: بخش خلفی تنه استخوان اسفنوئید و بخش بازیلار (قاعده‌ای) استخوان اکسیپیتال
  • تحتانی: بخش فوقانی مری حدوداً در سطح مره C6
  • قدامی: حفره بینی، خفره دهانی و حنجره
  • خلفی: بخش گردنی ستون مهره‌ای

عملکردها

 • پریستالسیس (حرکات دودی) و بلع
 • هدایت هوا
 • صداسازی
 • تسهیل متعادل‌سازی فشار گوش میانی
 • ممانعت از آسپیراسیون نایی-برونشی و رفلاکس محتویات معده

نواحی حفره حلقی

نواحی حلقی

ناحیه

موقعیت

محتویات

عملکرد

نازوفارنکس

 • از قاعده جمجمه تا کام نرم ادامه دارد
 • ساختارهای همسایه
  • در قدام: کوآناهای بینی
  • در خلف: کلیووس و عضلات اطراف‌مهره‌ای پوشاننده C1-C2
  • جانبی: مدخل حلقی لوله استاش (متصل‌کننده حفرات تمپانیک)، حفره روزن‌مولر، صفحات تریگوئید میانی و عضلات منقبض‌کننده حلقی
 • لوزه‌های حلقی (آدنوئیدها)
 • توروس توباریوس
  • یک برآمدگی نخاطی در سمت جانبی نازوفارنکس که از دهانه‌ی لوله استاش محافظت می‌کند
  • از بخش غضروفی انتهای میانی لوله استاش تشکیل شده
 • هدایت هوا

اُروفارنکس

 • از مرز تحتانی کام نرم تا بخش فوقانی مری ادامه دارد
 • ساختارهای همسایه
  • در قدام: حفره دهان
  • فوقانی: کام نرم
  • تحتانی: لبه فوقانی اپی‌گلوت
 • بخشی از ناحیه هدایتی سیستم تنفسی
 • 1/3 خلفی زبان
 • لوزه‌های زبانی
 • لوزه‌های کامی
 • حلقه Waldeyer
 • بنبست‌های مخاطی (valleculae)
 • عضله منقبض‌کننده فوقانی
 • هدایت هوا و حرکت غذا

لارنگوفارنکس

 • از اپی‌گلوت تا قسمت ابتدایی مری امتداد دارد
 • ساختارهای همسایه
  • فوقانی: لبه بالایی اپی‌گلوت
  • تحتانی: مری در سطح غضروف کریکوئید
 • بنبست پریفورم: مجموعه‌ای از فرورفتگی‌ها در هایپوفارنکس واقع در سمت خلفی‌جانبی هر دو طرف دهانه‌ی حلقی
  • ذرات غذایی ممکن‌است در این مکان‌ها گیر کنند
  • کارسینوم سلول سنگفرشی هایپوفارنکس اغلب در این ناحیه شکل می‌گیرد
 • منقبض‌کننده‌های حلقی میانی و تحتانی
دهانه‌ی حنجره‌ای

تصویر لارنگوسکوپی (مشاهده‌ی مستقیم دهانه‌ی حنجره و طناب‌های صوتی)

(1) شکاف‌های داخل آریتنوئید

(2) غضروف آریتنوئید

(3) چین صوتی

(4) چین وستیبولار

(5) اپی‌گلوتیت

(6) چین گلوسواپی‌گلوتیک میانی
(7) والکولای اپی‌گلوتی
(8) ریشه زبان

فلش قرمز به بنبست لارنگوفارنژِال (بنبست پیریفورم) اشاره دارد.

Source: © IMPP

عضلات حلقی

 • عضلات حلق را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
  • عضلات منقبض‌کننده حلق (لایه‌ی حلقوی عضلات خارجی): بصورت هماهنگ منقبض می‌شوند تا لقمه غذا را از راه حلق به مری برسانند
  • بالابرنده‌های حلقی (لایه‌ی عضلانی طولی داخلی): بالا بردن دیواره حلقی برای محافظت از مجرای هوایی و همچنین پهن‌تر کردن و کوتاه‌تر کردن حلق برای کمک به حرکت لقمه غذا از حلق به مری
عضلات حلق

عضلات حلق را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

– عضلات منقبض‌کننده حلقی (عضلات داخلی): عضلات حلقوی که عبارتند از منقبض‌کننده‌های فوقانی، میانی و تحتانی حلقی. انقباضات متناوب این عضلات منقبض‌کننده هنگام بلع، لقمه غذا را به سمت مری هدایت می‌کنند.

– بالابرنده‌های حلقی (عضلات خارجی): عضلات طولی، که عبارتند از استایلوفارنگوس، پالاتوفارنگوس و سالپنگوفارنگوس. انقباض بالابرنده‌ها هنگام بلع حنجره را بالا می‌برد و در نتیجه مجرای هوایی محافظت شده و حلق پهن‌تر و کوتاه‌تر می‌شود تا فضای بیشتری برای لقمه غذا ایجاد شود.

عضلات حلقی توسط عصب واگ عصب‌رسانی می‌شوند (به غیر از عضله استایلوفارنگوس که از عصب گلوسوفارنژیال شاخه می‌گیرد)

© AMBOSS

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد