جدول محتوا

هایپرتنشن پورت

خلاصه

هایپرتنشن پورت به افزایش پاتولوژیک فشار وریدی پورت، ناشی از انسداد جریان خون پورتال اشاره دارد؛ که ممکن است به صورت پیش کبدی (ترومبوز ورید پورتال)، کبدی (سیروز) یا اختلالات بعد از کبد (نارسایی سمت راست قلب) باشد. جریان برگشتی خون ممکن است منجر به آناستوموز پورتوسیستمیک، اسپلنومگالی و/ یا آسیت شود. در حالی که فشار خون پورتال ممکن است صرفاً بر اساس وجود علائم بالینی و عوامل خطر بالقوه تشخیص داده شود، از تصویربرداری و تست‌های آزمایشگاهی جهت حمایت از تشخیص در موارد مشکوک استفاده می‌شود. درمان شامل برطرف نمودن بیماری زمینه‌ای و کاهش فشار پورتال با بتابلاکرهای غیرانتخابی و شانت‌های پورتوسیستمی می‌باشد. یک عارضه بالقوه تهدید کننده خون، خونریزی حاد از واریس‌های مری است که در اثر افزایش جریان خون از طریق آناستوموز پورتوسیستمی ایجاد می‌شود. بیماران ممکن است با هماتمز ناگهانی، مِلِنا یا  شوک هایپوولمیک تظاهر یابند. علاوه بر ایجاد ثبات همودینامیک در بیمار، مدیریت حاد خونریزی واریسی شامل کاهش جریان خون اسپلانکنیک با تزریق اکترئوتاید و  باند لیگاسیون اندوسکوپیک است. اقدامات لازم جهت پیشگیری از خونریزی (مکرر)، شامل بتابلاکرهای غیرانتخابی، بستن آندوسکوپیک واریس‌ها (باند لیگاسیون) یا قرار دادن شانت‌های پورتوسیستمی داخل کبدی (TIPS) است.

تعریف

 • گرادیان فشار وریدی کبدی بیش از 10mmHg

اتیولوژی

 • پره هپاتیک:
  • ترومبوز ورید کبدی
  • ترومبوز ورید طحالی
 • داخل کبدی:
  • سیروز (شایعترین علت ایجاد هایپرتنشن پورت در آمریکا)
  • شیستوزومیازیس کبدی- طحالی
  • متاستازهای گسترده کبدی
 • اختلالات بعد از کبد:

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد