جدول محتوا

سرطان‌های تیروئیدی

خلاصه

اکثر سرطان‌های تیروئید، کارسینومای کاملاً تمایز یافته هستند. عوامل اصلی خطر، پرتوگیری غده و استعداد ژنتیکی بیمار است. سرطان‌های تیروئید نیز به طور قابل توجهی در زنان چشمگیر است. کارسینوماهای تیروئیدی اغلب به صورت دارای تمایز بالا و پیش‌آگهی خوب (کارسینومای پاپیلاری یا فولیکولار) و کارسینوماهای دارای تمایز ضعیفتر و پیش آگهی بدتر (کارسینومای مدولار یا آناپلاستیک) دیده می‌شوند. این دو گروه از نظر روش‌های درمانی، مسیرهای متاستاتیک و پیش‌آگهی به طور قابل توجهی متفاوت هستند. سرطان پاپیلاری تیروئید، رایج ترین نوع سرطان تیروئید است. تشخیص به موقع برای بهبود پیش‌آگهی بسیار مهم اما چالش برانگیز است؛ زیرا علائم اغلب در اواخر دوره بیماری ظاهر می‌شوند. تصویربرداری نقشی اساسی در تشخیص دارد: ندول‌هایی که در سونوگرافی هایپواکو بوده و در سینتی‌گرافی سرد ظاهر می‌شوند، باید شک به بدخیمی را ایجاد کنند. برای تعیین نوع سرطان تیروئید، آزمایشات لازم شامل اندازه گیری سطح هورمون‌ها، مارکرهای توموری و/ یا نمونه‌برداری از طریق آسپیراسیون با سوزن ریز (FNA) می‌باشد. بیشتر سرطان‌های تیروئید با جراحی (همی‌تیروئیدکتومی یا تیروئیدکتومی کامل) درمان می‌شوند و به دنبال آن هورمون درمانی تیروئید برای جایگزینی تولید هورمون فیزیولوژیک و محدود کردن محرک رشد برای متاستازهای باقی‌مانده (پایین نگه داشتن TSH) انجام می‌شود. اقدامات درمانی بیشتر به نوع سرطان تیروئید درگیر بستگی دارد و شامل رادیو ید درمانی و احتمالاً شیمی‌درمانی است.

اپیدمیولوژی

 • جنسیت:
  • کارسینومای تمایزیافته (پاپیلاری و فولیکولار): ♀ > ♂ (3:1)
  • کارسینومای با تمایز ضعیف ( مدولاری و آناپلاستیک): ♀ ≈ ♂
 • بروز: 5 بیمار جدید در طول هرسال در بین 100,000 نفر

اتیولوژی

 • فاکتورهای ژنتیکی:
  • کارسینومای مدولاری: با سندرم MEN2 (جهش در ژن RET) همراهی دارد؛ همچنین ممکن است بصورت خانوادگی ایجاد شود.
  • کارسینوم پاپیلاری: با جهش‌های ژن BRAF همراهی دارد.
  • کارسینوم فولیکولار: با جهش RAS و PAX8-PPAR همراهی دارد.
  • کارسینوم تمایز نیافته/ آناپلاستیک: با جهش TP53 همراهی دارد.
 • رادیاسیون یونیزان (مخصوصاً در دوران کودکی): اغلب با کارسینوم پاپیلاری همراهی دارد.💬

نگاه کلی

بافت منشأکارسینومتمایزویژگی‌هاتوزیعپیک بروز
تیروسیت‌هاکارسینوم پاپیلری تیروئیدتمایز بالا
 • شایعترین فرم سرطان تیروئیدی
 • گره‌های لنفی قابل لمس در اثر گسترش متاستاتیک (اغلب قبل از تومور اولیه تشخیص داده می‌شود)
 • ممکن است مولتی فاکتوریال باشد.
 • پیش‌آگهی بسیار خوبی دارد.
حدود 80% موارد30-50 سالگی
کارسینوم فولیکولار تیروئیدمتاستاز هماتوژن به:
 • ریه‌ها
 • استخوان (ضایعات لیتیک)
 • به ندرت مولتی فاکتوریال
 • تهاجم عروقی و کپسولار
 • پیش آگهی خوب
حدود 10% بیماران40-60 سالگی
کارسینوم آناپلاستیک تیروئیدتمایز پایین
 • رشد سریع موضعی
 • وجود علائم فشاری به ساختارهای مجار در گردن (دیس‌فاژی، تنگی‌نفس، دیسفونی)
 • متاستاز لنفاتیک و هماتوژن
 • پیش‌آگهی بسیار ضعیف
1-2 % مواردبعد از 60 سالگی
سلول‌های پارافولیکولار (C-cell)کارسینوم مدولاری تیروئید
 • غالباً در اثر استعداد ژنتیکی (وجود ژن MEN2 در 25% موارد کارسینوم مدولاری)
 • اسپورادیک (75% کارسینوماهای مدولاری)
 • تولید کلسی‌تونین
 • اسهال و فلاشینگ صورت💬
کمتر از 10% موارد50-60 سالگی

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد

سرطان‌های تیروئید