جدول محتوا

پیلونفریت

خلاصه

پیلونفریت عفونت لگنچه‌ها و پارانشیم کلیه است که معمولاً با عفونت باکتریایی صعودی مثانه همراه است. این بیماری در خانم‌ها بیشتر اتفاق می‌افتد و ریسک فاکتورهای شکل‌گیری پیلونفریت عبارتند از: بارداری و انسداد مجاری ادراری. بیماران به طور معمول با درد پهلو، تندرنس زاویه‌ی دنده‌ای مهره‌ای (costovertebral angle tenderness)، تب و سایر ویژگی های سیستیت (به عنوان مثال، سوزش ادرار و تکرر ادرار) مواجه هستند. در آنالیز ادراری پیوری و باکتریوری را می‌بینیم. قبل از شروع درمان، برای شناسایی عوامل بیماری‌زا و مقاومت آنتی‌بیوتیکی احتمالی،  باید در همه بیماران کشت ادرار انجام شود. درمان آنتی‌بیوتیکی زود هنگام به صورت تجربی برای جلوگیری از به وجود آمدن عوارض کلیوی و سپسیس ضروری است. درمان قطعی به حساسیت دارویی عامل بیماری زا و مشخصات بالینی بیمار بستگی دارد (یعنی در صورت وجود بیماری‌های احتمالی همراه). بخش عفونت‌های دستگاه ادراری را نیز ببینید.

اتیولوژی

 • معمولاً به دلیل یک عفونت باکتریایی مثانه (سیستیت) رخ می‌دهد.
 • علت کمتر شایع گسترش عفونت از راه خون (به صورت هماتوژنیک) به کلیه‌ها است (مثلاً در اندوکاردیت عفونی)
 • عوامل بیماری‌زا
  • باکتری‌های گرم منفی
   • اشرشیا کُلای (∼ در 75-90% موارد منجر به شکل‌گیری پیلونفریت می‌شود)
   • سودوموناس آئروژینوزا
   • کلبسیلا پنومونیه
   • پروتئوس میرابیلیس
  • باکتری‌های گرم مثبت
   • انتروکوکوس فکالیس (Enterococcus faecalis)
   • استافیلوکوکوس اورئوس
   • استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس
  • عفونت کاندیدیایی (مخصوصلاً در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی) ممکن‌است رخ دهد.
 • ریسک فاکتورها
  • در زنان بسیار شایع‌تر است، چون مجرای پیش‌آبراه کوتاه‌تری دارند.
  • حاملگی
  • انسداد مجاری ادراری
  • سیستیت (التهاب مثانه)
  • مصرف اخیر آنتی‌بیوتیک‌ها (احتمال مقاومت آنتی‌بیوتیکی بیشتر است)
  • نقص سیستم ایمنی (مثلاً در HIV یا دیابت شیرین)
  • آسیب حاد کلیوی (AKI)

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد

برای مشاهده این ویدیو و تمام ویدیوهای دیگر، اکانت ویژه تهیه کنید!