جدول محتوا

پرکاری تیروئید

خلاصه

پرکاری تیروئید (هیپرتیروئیدی)، مربوط به علائم ناشی از وجود مقادیر بیش از حد هورمون‌های تیروئیدی در جریان خون می‌باشد. این بیماری اغلب به دلیل فعالیت زیاد غده تیروئید ایجاد می‌شود که علل اصلی آن بیماری گریوز (شایعترین)، گواتر مولتی ندولار توکسیک (MNG) و آدنوم توکسیک می‌باشند. پرکاری تیروئید در موارد نادر بدلیل تومورهای هیپوفیزی تولید‌کننده-TSH (پرکاری تیروئیدی مرکزی)، تولید بیش از حد β-hCG (بیماری تروفوبلاستیک بارداری) یا مصرف خوراکی هورمون‌های تیروئیدی (هیپرتیروئیدی ساختگی) رخ می‌دهد. شایعترین علائم پرکاری تیروئید عبارتند از خستگی، اضطراب، عدم تحمل گرما، افزایش تعریق، تپش قلب و کاهش وزن بارز علی‌رغم افزایش اشتها. ارزیابی سرولوژیک هورمون‌های تیروئیدی منجر به تأیید تشخیص هیپرتیروئیدی می‌شود، درحالی که اندازه‌گیری آنتی‌بادی‌های ضد تیروئید، سونوگرافی تیروئید و تست‌های برداشت ید رادیواکتیو برای شناسایی اتیولوژی هیپرتیروئیدی به کار می‌روند. درمان هر نوع بیماری هیپرتیروئیدی با کنترل اولیه علائم توسط بتابلاکرها و داروهای ضد تیروئیدی و بدنبال آن درمان قطعی با ید رادیواکتیو یا جراحی غده تیروئید، صورت می‌گیرد.

نکات کلی هیپرتیروئیدی

نگاه کلی

نگاه کلی به اتیولوژی‌های شایع در هیپرتیروئیدی و تیروتوکسیکوز

 

بیماری گریوز

گواتر مولتی‌ندولر توکسیک (MNG)

تیروئیدیت گرانولوماتوز تحت حاد (تیروئیدیت de Quervain)

تیروئیدیت لنفوسیتیک تحت حاد (تیروئیدیت خاموش)

هیپرتیروئیدی ناشی از مصرف ید

شرایط تیروئید

 • هیپرتیروئیدی حاد یا مزمن
 • هیپرتیروئیدی مزمن
 • تیروتوکسیکوز گذرا به دنبال ویژگی‌هایی از هیپوتیروئیدی
 • تیروتوکسیکوز در بیمارانی که سابقه‌ی بیماری تیروئیدی ناشی از کمبود ید داشته‌اند

اپیدمیولوژی

 • شایعترین علت هیپرتیروئیدی در آمریکا
 • اوج بروز: 20-30 سالگی
 • ♀>♂ (1:8)
 • اوج بروز: >50 سال
 • ♀>♂
 • اوج بروز: 30-50 سالگی
 • ♀>♂ (1:3)
 • اغلب در نواحی که کمبود ید در منطقه شایع است دیده می‌شود

علل

 • خودایمنی (ناشی از آنتی‌بادی‌های گیرنده TSH)
 • کمبود مزمن ید
 • عفونت‌های ویروسی و مایکوباکتریایی که به سلول‌های فولیکولی آسیب بزنند
 • تیروئیدیت پس از زایمان
 • بیماری‌های خودایمنی
 • داروها: اینترفرون-α، لیتیوم، آمیودارون، اینترلوکین-2، مهارکننده‌های تیروزین‌کیناز
 • دریافت ید اضافی از راه مواد خوراکی، ماده حاجب یا آمیودارون

گواتر

قوام

 • منتشر و نرم
 • مولتی‌ندولر
 • منتشر و سفت
 • بستگی به بیماری تیروئیدی زمینه‌ای دارد

درد

 • بدون درد
 • بدون درد
 • دردناک
 • بدون درد
 • بدون درد

یافته‌های دیگر

 • اُفتالموپاتی گریوز
 • میگزادم پره‌اُربیت
 • غیراختصاصی
 • ESR
 • تب، ضعف و بی‌حالی
 • سابقه‌ی احتمالی عفونت مجاری هوایی فوقانی چند هفته پیش از شروع تیروئیدیت تحت حاد
 • غیراختصاصی

تست‌های عملکرد تیروئید

 • THS کاهش یافته یا غیرقابل تشخیص
 • ↑ T3 و T4
 • ↓ TSH
 • ↑ T3 و T4
 • فاز تیروتوکسیک: ↓ TSH، ↑ T3 و T4 و ↑ تیروگلوبولین
 • فاز هیپوتیروئید: ↑ TSH و ↓ T3 و T4
 • ↓ TSH
 • ↑ T3 و T4

آنتی‌بادی‌ها

 • TRAbs، آنتی‌بادی آنتی-TPO و آنتی-Tg
 • وجود ندارد
 • آنتی‌بادی آنتی-TPO
 • احتمال ↑ TRAb در بیماران مبتلا به بیماری گریوز وجود دارد.

برداشت ید در سینتی‌گرافی

 • منتشر
 • چندین نواحی کانونی با افزایش برداشت ید
 • کاهش یافته
 • کاهش یافته

یافته‌های پاتولوژیک

 • هیپرپلازی منتشر و هیپرتروفی سلول‌های فولیکولی
 • پچ‌هایی از سلول‌های فولیکولار بزرگ‌شده که از کلوئید پر شده و توسط اپی‌تلیوم پهن پوشیده شده‌اند
 • التهاب گرانولوماتوز، سلول‌های غول‌آسای چندهسته‌ای در بافت‌شناسی
 • نبود فولیکول‌های ژرمینال، ارتشاح لنفوسیتی در بافت‌شناسی
 • بستگی به بیماری تیروئیدی زمینه‌ای دارد

اپیدمیولوژی

 • شیوع
  • هیپرتیروئیدی آشکار (overt): ∼ 1%
  • هیپرتیروئیدی ساب‌کلینیکال: 2-3%
 • جنسیت: ♀ > ♂ (1:5)
 • سن هنگام بروز
  • بیماری گریوز: 20-30 سالگی
  • آدنوم توکسیک: 30-50 سالگی
  • گواتر مولتی‌ندولار توکسیک (MNG): اوج بروز > 50 سالگی

اتیولوژی

پاتوفیزیولوژی

محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-تیروئید

هیپوتالاموس، هیپوفیز قدامی و غده تیروئید همراه با هورمون‌هایشان، یک مدار خودتنظیمی تحت عنوان مخور هیپوتالاموس-هیپوفیز-تیروئید را می‌سازند.

 • تنظیم فیزیولوژیک: بخش “غده تیروئید” در مقاله اندوکرینولوژی عمومی را ببینید.
 • هیپرتیروئیدی
  • اختلالات غده تیروئید ← تولید زیاد T3 و T4 ← کاهش جبرانی TSH
  • آدنوم تیروتروپین ← ↑ TSH ← ↑ T3 و T4
  • مصرف زیاد هورمون‌های تیروئیدی یا تولید اکتوپیک این هورمون‌ها در بدن ← ↑ سطح T3 و T4 موجود در گردش خون ← کاهش جیرانی TSH

اثرات هیپوتیروئیدی

 • هیپرمتابولیسم ژنرالیزه (افزایش مصرف سوبستراها یا مولکول‌های اولیه)
  • افزایش تعداد آنزیم‌های Na+/K+-ATPase ← افزایش متابولیسم پایه ← تولید گرمای بیشتر
  • افزایش ترشح کاته‌کولامین و افزایش تعدادگیرنده‌های بتا-آدرنرژیک ← تحریک بیش از حد سیستم عصبی سمپاتیک
 • اثرات قلبی
  • افزایش تعداد ATPase روی میوسیت‌های قلب و کاهش تعداد فسفولامبان (PLB) ← افزایش حرکت بون‌های +Ca2 از خلال سارکولم ← افزایش قدرت انقباض میوکارد قلب
  • شرایط هیپرآدرنرژیک ← افزایش برون‌ده قلبی
  • کاهش مقاومت عروق محیطی

ویژگ‌های بالینی

 • ویژگی‌های کلی
  • عدم تحمل گرما
  • تعریق بیش از حد بدلیل افزایش جریان خون جلدی
  • کاهش وزن علی‌رغم افزایش اشتها
  • افزایش تحرکات روده‌ای (ناشی از هیپرموبیلیتی روده)
  • ضعف، خستگی
  • اونیکولیز
  • درموپاتی ارتشاحی، خصوصاً در نواجی پره‌تیبیا (میگزدم پره‌تیبیال)
 • چشم‌ها
  • لید لگ (تأخیر پلک): ناشی از فعالیت زیاد آدرنرژیک که منجر به اسپاسم عضله صاف بالابرنده فوقانی پلک (levator palpebrae superioris) می‌شود
  • رترکشن پلک (برگشت پلک به عقب): “نگاه خیره”
  • افتالموپاتی گریوز (اگزوفتالمی، ادم بافت پره‌اربیت)
 • گواتر
  • گواتر منتشر، نرم و غیرتندر که اغلب در قطب‌های فوقانی این گواتر بروئی قابل سمع است.
  • گواتر در تیروئیدیت تحت حاد، آدنوم توکسیک و MGN توکسیک هم دیده می‌شود
 • قلبی-عروقی
  • تاکی‌کاردی
  • تپش قلب، ضربان نامنظم (به دلیل فیبریلاسیون دهلیزی / ضریانات نابه‌جا)
  • هایپرتنشن همره با فشار ضربانی پهن
   • فشار سیستولی به دلیل افزایش ضربان قلب و برون‌ده قلبی افزایش می‌یابد.
   • فشار دیاستولی به دلیل کاهش مقاومت عروق محیطی، افزایش می‌یابد.
  • نارسایی قلبی: بیماران مسن اغلب با علائمی از نارسایی قلبی (مثلاً ادم پاها یا تنگی‌نفس فعالیتی)، مراجعه می‌کنند.
  • ریتم نامنظم قلب، از جمله فیبریلاسیون دهلیزی
  • درد سینه
 • اسکلتی‌عضلانی
  • ترمور (لرزش) فاین هنگام باز کردن و کش آمدن انگشتان
  • میوپاتی هیپرتیروئیدی
   • اغلب در افراد > 40 سال دیده می‌شود
   • عضلات پروگزیمال بیشتر درگیر می‌شوند
   • سطح کراتین‌کیناز سرم اغلب نرمال است
  • استئوپاتی: استئوپروز (پوکی استخوان) به دلیل اثر مستقیم T3 روی بازجذب استئوکلاستی استخوان
  • شکستگی‌ها (در افراد مسن)
 • اختلالات درون‌ریز دیگر
 • سیستم عصبی-روانی
  • اضطراب
  • ناپایداری احساسی
  • افسردگی
  • بی‌قراری
  • بی‌خوابی
  • شرایط لرزش یا ترمور کل بدن (ناشی از حالت هیپرآدرنرژیک)
  • رفلکس بیش از حد (هیپررفلکسی)
 

افتالموپاتی گریوز

تصویر 1، اُفتالموپاتی گریوز: بخشی از صلبیه‌ی بیمار در لبه‌ی بالای قرنیه دیده می‌شود که نشانگر پهن‌تر شدن شکاف پلکی است (نشانه Darlymple). این پهن‌شدگی همراه با کموزیس و قرمزی ملتحمه در این بیمار در نتیجه برگشت پلک به عقب (lid retraction) و بیرون‌زدگی چشم (proptosis) ایجاد شده است.

گواتر        گواتر(همراه با پوشش)

تصویر 2، گواتر: گردن غیرقرینه و تیروئید بزرگ است.

آناتومی سطحی تیروئید

تصویر3، آناتومی سطحی تیروئید

لطفاً برای دسترسی کامل به تمام محتویات، اشتراک ویژه تهیه کنید.

error: محتوا محافظت‌شده می‌باشد